En stor kris speglas genom en liten

Debatt
PUBLICERAD:
Efter att ha läst Marlena Ernmans bok Scener ur hjärtat, som till stor del handlar om dottern Greta Thunberg, är man inte riktigt samma person som tidigare, skriver Mats Parner.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

År 2017 är inte särskilt avlägset. Vi minns det alla som i går.

Just 2017 var året då 42 enskilda personer, de flesta US-amerikaner, hade större materiella tillgångar än vad den fattigaste halvan av världens befolkning hade tillsammans. Hela 82 procent av jordklotets totala förmögenhetsökning gick dessutom till den procent som var allra rikast.

2017 var även året då havsisar och glaciärer fortfor att smälta i rekordtempo, då hällregn och orkaner krävde tusentals offer och då städer dränktes parallellt med att hela regioner slogs ut. Cirka nio miljoner människor tros ha förlorat sina liv av miljöföroreningar. Samma år påstod 20 000 vetenskapsmän och forskare att vi befinner oss mitt uppe i en världsomspännande ”klimat- och hållbarhetskris”; all sand i timglasen håller på att rinna ut, hette det, och the point of no return är på väg att passeras.

Till detta ska läggas att utsläppskurvan än en gång vände uppåt 2017 efter en tids nedgång. Mängden koldioxid i atmosfären ökade med förödande hastighet. Insekterna blev allt färre, och fågelbeståndet i stora delar av världen, inklusive Europa, riskerar i en nära framtid att kollapsa i brist på insektsföda.

Dessa uppgifter och ett otal nästan lika alarmerande återfinns i boken Scener ur hjärtat (Polaris 2019) av familjen Ernman/Thunberg: Malena, Svante och döttrarna Greta och Beata, i dag 16 respektive 14. Det är en skakande men samtidigt ovanligt fängslande bok i totalt 108 rapsodiska sekvenser om exakt 300 sidor. Från och till liknar den ett manifest. ”Ett spöke hemsöker jorden – klimatkrisens spöke. Alla den kända världens politiska krafter har i dag förbundit sig till en helig hetsjakt på detta spöke: påven och tsar Putin, Trump och Bolsonaro, EU och Nato, franska nationalister och svenska betonghäckar.”

Först som sist måste sägas att Scener ur hjärtat, i sin egenskap av manifestskrift, inte redovisar någon alternativ uppfattning. Krisen ÄR, och den kan inte förnekas. Om inte effektiva och kraftfulla åtgärder vidtas per omgående, så är framtiden helt enkelt körd – inte nödvändigtvis i den meningen att jorden går under men i så måtto att den blir en föga angenäm plats att verka i och vistas på för generationer som ännu är ofödda. Inom rådande politiska och ekonomiska system är krisen, enligt författarna, inte möjlig att åtgärda. Vad detta innebär i praktiken vågar jag inte ha någon mening om. Men jag tror att verkningsfulla initiativ på det klimatpolitiska området av nödtvång måste gå hand i hand med en äkta jämställdhets- och jämlikhetspolitik. Ett samhälle med växande ekonomiska avgrunder finns det inget som helst utrymme för.

Man kan säga att den stora krisen speglas genom den lilla krisen i familjen Ernman/Thunbergs volym. Med den stora krisen avser jag de temperaturstegringar, förhöjda havsnivåer och ökade utsläpp som vi alla står inför och kommer att beröras av. Uttrycket den ’lilla krisen’, som i och för sig var allt annat än liten, hänför sig till de väldiga svårigheter som hemsökte Ernman/Thunberg-familjen under många år. Ytterst berodde denna familjekris på att döttrarna är mycket sensibla och svårhanterliga individer, om nu det ordvalet tillåts mig.

Beata, som är dansös, teaterapa och musikaliskt underbarn, är diagnosticerad med ADHD, Aspergers och trotssyndrom. Hon lider också av misofoni, vilket brukar likställas med extrem överkänslighet för vissa banala ljud: jämmer och veklagan, bestick mot porslin, gräsklippare, tryckluftsborrar och så vidare. Även Greta är diagnosticerad med Asperger och vidare med (högfungerande) autism och tvångssyndrom. I åratal var hon drabbad av elakartade ät-störningar och av ”selektiv mutism”. Det sistnämnda innebär att hon länge vägrade att tala med andra än föräldrarna, lillasystern och familjens båda hundar. I dag, cirka 18 månader senare, kommunicerar hon som bekant obehindrat med påven, Emmanuel Macron, Angela Merkel och en rad andra småhandlare världen över – eller snarare de med henne.

De som på olika sätt viker av från normen blir sällan behandlade med silkesvantar av den förstockade vuxenvärlden eller än mindre av sina klasskompisar. Som mobbningsoffer under 2010-talet har Greta en omfångsrik meritlista och ett imponerande CV. Det hat som hon i dag utsätts för på sociala medier från i synnerhet högerextrema kretsar är därför inget nytt för henne. Vaccinera sig mot hatstormar är väl en konst som få behärskar – däremot kan man bättre eller sämre lära sig att förstå mekanismerna bakom angreppen. Greta tillhör i det avseendet de läraktigas skara.

Jämsides med att Svante T och Malena E gjorde enorma ansträngningar för att lotsa in sina döttrar på lugnare vatten, så radikaliserades hela kvartetten politiskt och det på betydligt fler nivåer än en enda. I klimat- och miljöfrågor är Greta utrustad med ett absolut gehör. Kunskaperna är vidsträckta, minnet fotografiskt och hennes övertygelser lika grundmurade som hennes beslutsamhet. Som klimataktivist är Greta familjens frontfigur och INTE en produkt av föräldrarnas engagemang som det ibland påstås. Det är faktiskt precis tvärtom.

Malena Ernman, själv ADHD-klassad, är den som genomgående för pennan i Scener ur hjärtat. Hon är väl införstådd med samhällets avigsidor och med det faktum att allt hänger samman: de långtgående privatiseringarna, ständiga avregleringarna och den successiva nedmonteringen av välfärdssystemen ingår, enligt hennes sätt att se, i samma mönster som de vidgade ekonomiska klyftorna, uppkomsten av högerextrema rörelser och den tilltagande otryggheten bland vanligt folk i stora delar av världen – inte minst i Europa och i Nordamerika. Till detta ska allt hat adderas. Grunden för vår existens står på spel, och i slutändan hotas livet självt.

Den sortens budskap är rimligen ångestframkallande. Låt oss i så fall inse att ångesten är vår arvedel.

”Ni har skapat ett samhälle där det enda som räknas på fullt allvar är social kompetens, utseende och en massa pengar”, säger Greta Thunberg till maktens män och till maktens (fåtaliga) kvinnor. ”Jag och mina kamrater vill att ni utan dröjsmål sätter er in i den akuta hållbarhetskris som pågår runt omkring er – och att ni därefter börjar säga som det är.”

Scener ur hjärtat är ett oumbärligt textstycke. Efter avslutad läsning är man inte riktigt samma person som tidigare. Det kanske trots allt kan tas till intäkt för en viss långsiktig optimism.

Mats Parner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.