• idag
  28 sep
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  29 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Mer gods på järnvägen

Debatt
PUBLICERAD:
Transporter med lastbil är dyrare samhällsekonomiskt än transporter på järnväg menar Mats Fägerquist.
Foto: Heiko, Junge

Den tilltänkta utbyggnaden av raffinaderiet Preem i Lysekil försvaras av Cristian Mattsson, klubbordförande för IF Metall i Lysekilsposten den 6 juli. Jag respekterar hans lojalitet med arbetskamraterna. Men, när klimatnödlägets väckarklocka står på fem minuter i tolv krävs en radikal kursändring av verksamheten om företaget skall ha någon framtid. En ny inriktning är också på gång – produktion av miljöanpassat drivmedel. Processdelar kommer att byggas om under hösten. Kanske Linda Werner också har fått gehör för sina visioner. Hon är chef på avdelningen ”Nya Möjligheter” på Preem. Med tallolja från svenska skogar kan en dieselprodukt med 50 procent grön andel produceras och det är bara början hävdar Linda Werner.

Ökningen av jordens medeltemperatur måste hejdas. Enligt regeringsförklaringen i januari 2019 får inte temperaturen öka mer än 1,5 °C. Inrikes transporter står för 1/3 av utsläppen av växthusgaser, som driver på temperaturhöjningen. Till 90 procent är det vägtrafiken som orsakar utsläppen och enligt Trafikverket behövs energieffektivare vägfordon, övergång till biodrivmedel och utbyggd kollektivtrafik. Men detta räcker inte – det krävs en omfördelning av godstransporterna från väg till järnväg och sjöfart.

Vägfordon är inte energieffektiva. Oavsett vilket bränsle som används så går det åt 16 gånger mer energi att rulla med gummihjul på väg än med stålhjul på skenor. En stor del av bränslet går alltså åt för att ”massera” bilens gummihjul mot asfalten.

Samhällsekonomiskt är lastbilstransporter dyrare än transporter på järnväg. Samhällets kostnader på grund av olyckor, avgaser, buller och vibrationer har beräknats av trafikexperten Per Corshammar. Det är kostnader som alla får betala via skattsedeln. Räknat per mil varierar kostnaderna kraftigt mellan trafikslagen. Lastbilen är dyrast; 54 kr, bilen 14 kr, flyget 9 kr och eldrivet tåg 2 kronor per mil.

Om man på Preem beaktar alla steg i produktionscykeln kan tillverkningen av miljöanpassat drivmedel bli mönstergill. Den elektrifierade Lysekilsbanan finns redan och ett så stort företag som Preem och IF Metall kan tillsammans kräva att Trafikverket anlägger ett anslutande industrispår till företaget.

Satsningen på miljöanpassat drivmedel är en viktig del i vår gemensamma strävan att lämna över en beboelig planet till kommande generationer. Men kommer skogsråvaran på en karavan med långtradare, då är Preems miljösatsning inte mer än en reklamslogan.

Missa inte tåget.

Mats Fägerquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.