Palestinska familjer tvingas lämna sina hem

Debatt
PUBLICERAD:
Många palestinier tvingas lämna sina hem medan många områden avsätts för byggandet av nya judiska bosättningar skriver Gunnar Olofsson.
Foto: Ariel Schalit

Förstörelsen av palestinsk egendom och fördrivningen av palestinska familjer i ockuperade östra Jerusalem fortsätter. Enligt FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) har hittills i år fler människor drivits bort från hus och hem än under hela förra året.

Från 2009 när OCHA började sin registrering och fram till 2015 förstördes i snitt 6 palestinska byggnader per månad i Jerusalem av Israels armé. Åren 2016 – mars 2019 ökade antalet påtagligt till 14 per månad för att i april nå 63 – det högsta antalet rivna byggnader hittills på en enda månad. Ungefär en tredjedel av rivningarna (36 av 111) har utförts av ägarna själva – då de annars riskerat att få betala dyrt för rivningen och dessutom bli ålagda dryga böter.

I östra Jerusalem är det i praktiken omöjligt för palestinier att få tillstånd till nybyggnation eller utvidgning av befintliga byggnader. Medan 35 procent av området upplåtits för byggande av nya judiska bosättningar – olagliga enligt internationell lag – är 13 procent avsatt för palestinskt byggande, som redan i praktiken är fulltecknat. Åtminstone en tredjedel av palestinska hem i Jerusalem saknar idag giltigt israeliskt bygglov – något som ställer runt 100 000 av Jerusalems invånare inför möjligheten att drivas bort.

I hela area C, ungefär 62 procent av Västbanken och där israelerna har full kontroll, pågår i praktiken inget palestinskt byggande alls. Det är här alla större bosättningar ligger, och det är detta område som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som ett led i sina valkampanjer lovat att annektera – alltså slutligt införliva med Israel. En åtgärd som skulle definitivt omintetgöra möjligheten till en livskraftig palestinsk stat.

Mycket talar för att en israelisk annektering av stora delar av Västbanken också är en grundbult i USA-presidentens, Donald Trump, kommande ”ultimata” fredsplan - ”the deal of the century” - i Israel/Palestinakonflikten. Palestinierna skall mutas med möjligheten till ekonomiskt välstånd mot att ge upp sina grundläggande nationella och demokratiska rättigheter.

Alla palestinska fraktioner samt Ryssland och Kina har redan sagt nej till en sådan lösning. Men var står EU, och den svenska regeringen? Tystnaden kring ockupationen och sönderstyckandet av den av ett antal EU-länder erkända palestinska staten är oroväckande. När vill man agera – och hur? I nuläget bor över 650 000 israeler i runt 250 olagliga bosättningar på palestinsk mark. Det är uppenbart att något måste göras!

Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.