Flera hinder för Mumin

Debatt
PUBLICERAD:
Det finns flera hinder för en etablering av Mumin på Skutberget menar Agne Sandberg.
Foto: Håkan Strandman

Friluftsområdet Skutberget har under lång tid misskötts av kommunen och de privata företag som släppts in. När det i början av 2017 blev känt att kommunen överlade med det finska Muminföretaget om en så kallad temapark i områdets hjärta tog det hus i helvete. En redan etablerad intressegrupp bildade Skutbergets Wenner och en facebooksida under namnet ”Värna Skutberget” öppnades. Inom kort hade föreningen mer än 1 000 medlemmar och FB-gruppen runt 10 000 följare. Bland partierna var Vänsterpartiet först ut med att invända mot muminplanerna. Privatisering och kommersialisering så det bara visslar om det av ett område som i decennier varit ett kostnadsfritt friskvårdande andningshål för många Karlstadsbor.

Sedan våren 2017 har undertecknad och andra vänsterpartister agerat i kommunfullmäktige med frågor, interpellationer och motioner. Och vi har bidragit med debattinlägg i såväl lokala massmedia som i sociala medier.

På initiativ av en USA-lokaliserad naturfilmare, bildades våren 2018 ett nytt parti: Karlstadpartiet Livskvalitet. Opinionsundersökningar tydde på att de skulle kunna få 15 procent i kommunvalet, men efter diverse tragikomiska händelser blev valframgången måttlig: runt 5 procent, men det räckte för att få tre fullmäktigeplatser. Efter bara någon månad hoppade två av de tre av. Sverigedemokraterna sällade sig omsider till kritikerna, men de har legat lågt såväl i media som i fullmäktige.

Frågan har även dryftats i föga smickrande ordalag i riksmedia. Senast i tidningen VI på temat ”Havererade satsningar för att sätta orter på kartan”. Här hamnar Muminplanerna i sällskap med bland annat den misslyckade satsningen på Arn-land i Götene, Dragon Gate i Älvkarleby och filmstaden Hollyhammar i Hallstahammar.

Inför hösten 2019 väntar vi i Karlstad på att ett slutligt förslag till detaljplan för området ska beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån mandatfördelning och partipiskotraditionen, talar mycket för att Mumin flyttar in på Skutberget, i enlighet med det blågröna styrets och de ledande socialdemokraternas deklarationer. Några besvärande omständigheter kan dock sätta käppar i hjulet för detta:

1. Det är, med hänsyn till hur högsta rättsliga ser på de stränga strandskyddregler som gäller runt Vänern, osannolikt att man nu skulle betrakta etablering av en privatägd, kommersiell verksamhet som Muminparken, som tillräckligt skäl för att frångå strandsskyddreglerna.

2. Upprörda arrendatorer som har småstugor i området, kommer av allt att döma att överklaga uppsägning av arrendena, vilket fördröjer genomförandeprocessen i åratal.

3. Den interna oppositionen bland (S):s och (MP):s väljare och partiaktiva är omfattande. Även inom de andra muminvänliga partierna finns kritiker. Är detta kostnadseffektivt; är det ett bra sätt att förvalta Skutbergsområdet och dess fina miljö är några av de frågor man ställer sig.

Så – motståndet och motargumenten är starka. Det måste betraktas som en öppen fråga om det blågröna styrets planer blir verklighet. Förhoppingsvis inte!

Protesterna mot planerna på att etablera ett Muminland på Skutberget har varit många. Till hösten väntas ett slutgiltigt förslag till detaljplan för området.

Agne Sandberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.