Skogen – ett enda slagfält

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jag fann ett fågelbo i skogen, omsorgsfullt byggt, bäddat med mossa, mjukt rundat, en djup grotta till skydd mot skogens faror. Här kan små fågelungar vila, växa upp och gunga tryggt i grenverket, i ett naturens konstverk.

Jag kom till Värmland, ack Värmland du sköna, för att finna vila, samla krafter och plocka kantareller på vandring i gröna skogar – men skogen var inte som vanligt. I skogsbrynet låg ungträd fällda huller om buller och hindrade mig att gå in. När jag försökte klättra över bråten härskade kaos. Hela skogen var ett enda slagfält av fällda träd, ibland med lämnade smala korridorer utan åverkan och så djupa sår av skogsmaskiner, fåror med stående vatten.

Jag har lärt mig att skog avverkas på vintern när tjälen gör marken hård så att skogsmaskiner inte trycker till och skadar jordmånen. I min skog finns nu större brandrisk eftersom skogsmaskiner kompakterat marken, dränerat vattnet ner i hjulspåren och lämnat skogen tömd på fukt. De fällda träden ligger utspridda och torkar som bränsle till nästa skogsbrand. Förödelse.

Jag har lärt mig att en skog består av olika sorters träd, blandade åldrar, höjder och utseende, en biologisk mångfald myllrande av liv. I min skog har avvikande träd tagits bort, alla småbarn, ungdomar och vuxna fällts till marken för att lämna gamlingarna att skörda. Det finns bara ett trädslag kvar, det utvalda. Och vi människor gör som vi alltid gjort, vi ser bort och låtsas som ingenting. Utarmning.

Jag har lärt mig att kretslopp är en cirkelrörelse, naturen en balans där små skiftningar skapar variation. Jag tittar på åkrarna som odlas, stora arealer med samma gröda och spridning av pesticider för att gynna största möjliga skörd och förstår att skogen odlas på samma sätt. En art sås, gynnas och skördas. I min skog breder tystnaden ut sig. Enfald.

Jag fann ett fågelbo i skogen, omsorgsfullt byggt, bäddat med mossa, mjukt rundat, krossat av människors rovdrift.

Pernilla Andersson

Skåne, Landskapsarkitekt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.