"Det blåser upp en frisk östan, Watson!"

Insändare
PUBLICERAD:
Sir Arthur Conan Doyle, skaparen av Sherlock Holmes.
Foto: AP
Alla bildade människor känner till att Sherlock Holmes blev oerhört gammal, hela 104 år, och att hans födelsedag inföll den 6 januari: på trettondagen.

Det är givetvis av det skälet som Privatdetektiven med versalt P är en smula bakis på morgonen den 7 januari i inledningskapitlet till romanen Fruktans dal.

Emellertid finns en intressantare och långt mera aktuell datumexercis med Sherlock-anknytning att ta fasta på. Tidigt på söndagsmorgonen den 2 augusti år 1914 – på själva tröskeln till Första Världskriget – yttrade nämligen Holmes följande märkliga ord:

”… Käre Watson, du är den fasta punkten i en tid som oupphörligt förändras. Det blåser i alla fall upp, och det blir en långt värre östanvind än som någonsin har blåst över England. Den blir kylig och hård, min käre Watson, och många kommer att svikta inför vindstötarna. Men det är ändå Guds egen vind, och när stormen har gått över, så kommer landet att vara bättre, renare och starkare än förut.”

Det här uttalandet återfinns i en novell som heter ”Den 2 augusti 1914” och som även har publicerats under namnet ”Hans sista bragd”. Sherlocks reflexioner vittnar onekligen om minst sagt förbluffande talanger hos sin upphovsman, profetiska såväl som andra, låt vara att jag personligen anser att kriget iscensattes av människor snarare än av gudomligt inspirerade östanvindar.

Men här kommer en annan ryktbar kulturpersonlighet osökt in i bilden, närmare bestämt Franz Kafka (1883–1924), vars dagböcker lyckligtvis finns utgivna på svenska. Den 2 augusti 1914 – exakt 35 dagar och fem söndagar efter att ”skotten i Sarajevo” avlossats – gjorde Kafka denna lapidariska anteckning i vänstermarginalen på sitt notisblock:

”Tyskland har förklarat Ryssland krig. Simmade på eftermiddagen.”

Ja, man vågar nog tryggt påstå att Sherlock Holmes för precis 105 år sedan hade ett vida bättre grepp om den världspolitiska situationen än vad Franz Kafka hade. Frågan är hur Sherlock på Holmen skulle bedöma vår tids brännande konflikter.

PS: Doktor James H Watson föddes den 7 juli – för övrigt i likhet med skrivaren av dessa rader. DS

Mats Parner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.