Människan är den mest invasiva arten

Insändare
PUBLICERAD:
Glaskogen i Arvika.
Foto: Tony Welam
Biologisk mångfald och vindkraftsmotstånd.

Jag undrar hur lättskrämda våra turister egentligen är. Idag går skogsmaskinerna varma och skapar kalhygge efter kalhygge, även inne i Glaskogens naturreservat. Ingen talar om biologisk mångfald då. Det körs ofta med maskiner som skapar mer än halvmeterdjupa spår i backen och gör det svårt att fortsätta promenaderna i skogen. Därefter planterar de monokulturer som dels gör skogen sårbar för eld och sjukdomar och dels förstör möjligheter för bär och svampplockning. Var är alla högljudda ivrare då?

Vi bygger vägar, kör med vattenskotrar och väsnas å det grövsta både i stad och skog. Hur mycket mer hörs vindkraftverk än alla vägfordon som vi har vant oss vid?

Hur mycket värre är det att se dessa siluetter än högspänningsledningar, brandgator och vägar?

Å andra sidan. Måste man tillåta de alla största vindkraftverken för att optimera vinstintressen?

Kan man inte arrendera ut skogen i 25-30 år för att ge alternativa energitekniker chans att optimeras och utvecklas? Materialen i vindkraftverk kan återvinnas när vi sedan ta ner dem och vi kan återställa marken.

Det är NU vi behöver ställa om vår energiförbrukning och ingen kan slå ifrån sig sitt ansvar att dra sitt strå till stacken. Människan är den mest invasiva arten på vårt klot. Vi har spritt oss till alla områden på jorden och format den efter våra behov.

Vi vet – inte tycker – att den biologiska mångfalden är hotat.

Vi vet – inte tycker – att människan ökar växthuseffekten och gör klimatet varmare.

Vi vet hur – men vill inte – förändra detta och ta ansvar för våra aktiviteter på jorden.

Jordens natur överlever utan människan, men människan överlever inte utan biologisk mångfald och ett hållbart användande av naturens resurser.

MBL

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.