Vill se en miljard extra till barnidrotten

Debatt
PUBLICERAD:
"Vi uppmanar därför alla riksdagsledamöter i Värmland att arbeta för att öka anslagen till idrottsrörelsen."
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Två av tre barn rör på sig för lite, med mindre än en timmes fysisk aktivitet om dagen. Det är ett hot mot barnets välmående och på sikt även mot folkhälsan.

Nästan nio av tio värmlänningar stödjer vårt förslag: ge 1 miljard extra till svensk idrott för att minska stillasittandet, skriver Märit Bergendahl på Svenska Innebandyförbundet samt Helena Bruzelius och Camilla Olsson på Värmlands Innebandyförbund.

Glädje, kamratskap, självförtroende, gemenskap. När vi står vid sidan av en löparbana, fotbollsplan eller en innebandyplan och tittar på barn som idrottar syns i deras ögon hur de upplever allt detta, och mycket annat. Idrotten för så mycket positivt med sig.

Tyvärr är det många barn som inte får uppleva det alls, eller i alldeles för liten grad. Förutom att de går miste om dessa upplevelser missar de även den motion som idrott för med sig. Det är minst lika allvarligt.

Folkhälsomyndigheten har satt upp målet att varje barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Men bara var tredje barn rör på sig en timme om dagen. Bland pojkar är det 44 procent som når målet, medan det bland flickorna bara är 22 procent.

Den här stillasittande trenden bland barn och ungdomar behöver brytas och den svenska idrottsrörelsen kan bidra. Vi representerar Svensk Innebandy och vi erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om och vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Svenska Innebandyförbundet vill att riksdag och regering ska öka statsanslagen till idrottsrörelsen med 50 procent, från dagens 2 miljarder kronor per år till 3 miljarder. Detta för att idrottsrörelsen fyller två väldigt viktiga funktioner i samhället: vi bidrar till folkhälsa och social gemenskap. En Sifoundersökning vi låtit göra visar att nästan nio av tio värmlänningar, 85 procent, vill öka anslagen. För landet som helhet är andelen 88 procent.

Med mer statligt stöd kan vi dels se till att ännu fler barn och unga kommer i rörelse, dels se till att vår föreningsverksamhet kan göra ännu mer för att stärka sammanhållningen i samhället.

Ett ökat statligt stöd bör dock kombineras med skärpta krav på återrapportering, för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta.

Vi uppmanar därför alla riksdagsledamöter i Värmland att arbeta för att öka anslagen till idrottsrörelsen. Det skulle bryta den stillasittande trenden, samtidigt som fler barn får uppleva den glädje, kamratskap och gemenskap som idrotten för med sig

Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet

Helena Bruzelius ordförande för Värmlands Innebandyförbund

Camilla Olsson, kanslichef för Värmlands Innebandyförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.