• idag
  4 juni
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  5 juni
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  6 juni
  16°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  7 juni
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  8 juni
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Politik för en bättre arbetsmiljö

Debatt
PUBLICERAD:
Monika Bubholz (MP), Niklas Wikström (L) och Frida Pettersson (C).
Foto: Robert Halvarson
En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi i det blågröna styret har lagt en rad förslag för att se till att Karlstads kommun tar nästa steg i det arbetet – med friska och nöjda medarbetare kan vi ge både mer och bättre service till Karlstadsborna.

I dagsläget ligger sjuklönekostnaderna på 54 miljoner kronor per år i Karlstads kommun, men med friskare personal så skulle dessa pengar istället kunna läggas på kommunens verksamhet med fler anställda och bättre kvalitet. Det illustrerar också tydligt vikten av en fungerande arbetsmiljö, då det annars blir negativa spiraler med ökande kostnader på grund av att fler är sjuka och så vidare.

Vi i det blågröna styret vill kartlägga det systematiska arbetsmiljöarbete som utförs för att på så vis kunna upptäcka eventuella brister och göra det arbetet så effektivt som möjligt. Idag är de anställdas genomsnitt 20,6 sjukdagar per år och av sjukfrånvaron över 14 dagar är mer än hälften på grund av psykisk ohälsa, något som många unga kvinnor lider av.

Vi har också föreslagit ett riktvärde om att chefer, på sikt, ska ha ansvar för max 30 medarbetare. Inte bara för chefens skull, utan också för att medarbetarna ska ha rätt att få den hjälp och stöttning som ledarrollen chef innebär. Att kunna prata med sin chef om hur man som anställd tycker att det fungerar på arbetsplatsen är grundläggande för att kunna göra nödvändiga förbättringar som i sin tur minskar ohälsa och sjukdom. Det handlar också om att skapa bra förutsättningar för chefen att vara just en bra ledare.

Vi måste också stärka det suicidpreventiva arbetet med ett koncernövergripande arbetssätt för hela kommunen. Män är tydligt överrepresenterade när det gäller självmord. Hela sju av tio personer som begår självmord i Sverige är män. Dessutom söker män mer sällan hjälp för psykisk ohälsa än vad kvinnor gör. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver det såhär;

”Samtidigt kan normer för maskulinitet och förväntningar hos personal inom verksamheter i kommuner, regioner och landsting också bidra till att vård och omsorg inte får syn på mäns psykiska ohälsa i tid, och riskerar att skapa osynliga trösklar för pojkars och mäns benägenhet att söka hjälp”.

Det är just därför extra viktigt att vara uppmärksam och stötta dem som initialt kanske inte vill visa ohälsan utåt.

Vi kommer fortsätta följa upp hur de anställda i Karlstads kommun mår. Arbetet för vägen till en bättre arbetsmiljö är bland det absolut viktigaste som görs. Ingen ska falla mellan stolarna.

Frida Pettersson (C)

Kommunalråd

Monika Bubholz (MP)

Kommunalråd

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.