Replik: Skygglapparna på?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Britta Pedersen
Som demokratisk socialist läste jag nyligen med stor förvåning en inlaga av Mats Parner i VF 26 juni där han hade svårt att se kommunismen i dåvarande Sovjet som "äkta" kommunism.

Det som slog mig var att Parner inte lyckades nämna varken ordet "demokrati" eller att Mensjevikerna var en central del i landet, innan Lenin krossade partiet, då dessa tillhörde de ryska socialdemokraterna som hade en ledande ställning i mars 1917. Inte heller nämner Parner att 18 000 människor i Kronstadt år 1921 slaktades av Lenins arméchef Trotskij, varav en stor del av dessa som mördades var socialdemokrater. Vad kan detta bero på, Mats Parner?

Är det månne så att kommunismen i Parners märkliga värld är så vacker att den aldrig skulle åstadkomma något större elände? I dagens Sverige finns det några hundratal förvirrade kommunister som tror att Nordkorea är ett paradis men i princip ingen av dess medlemmar verkar flytta dit frivilligt, vilket är fegt i mina ögon. Kommunism är numera ett dött ideologiskt begrepp eftersom den aldrig har förordat demokrati men däremot proletariatets diktatur. Detta borde Mats Parner ha noterat redan i början av sin mörkröda propagandaartikel!

Röd demokrat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.