Vem betalar arenor?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten efterlyser en redovisning av den årliga kostnaden, avskrivningar och driftkostnader för en fullt genomförd arenasatsning.
Foto: Peter Bäcker
Det blågröna styret försöker ge illusionen att arenasatsningarna inte kommer att kosta kommuninvånarna något om de finansieras genom vinstuttag från de kommunala företagen.

Ett större vinstuttag borde innebära högre avgifter eller sämre service och underhåll. Man kan också undra om det är förenligt med kommunallagen och bolagens syften att ta ut övervinster.

Jag efterlyser en redovisning av den årliga kostnaden, avskrivningar och driftkostnader, för en fullt genomförd arenasatsning och vad det skulle motsvara för skattehöjning om man tar det på kommunalskatten. Låt oss anta att skattehöjningen skulle bli 20 öre. För en höginkomsttagare med en beskattningsbar inkomst på 800 000 kronor skulle skatten då öka med 1 600 kronor. För en låginkomsttagare med beskattningsbar inkomst på 200 000 kronor skulle skatten öka med 400 kronor.

Man kan förstå att Per-Samuel Nisser föredrar finansiering genom vinstuttag från de kommunala företagen eftersom det innebär att låginkomsttagare då genom sina avgifter för el, vatten och avlopp med mera  betalar lika mycket som höginkomsttagare.

Korten på bordet!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.