Utvecklande verksamheter?

Insändare
PUBLICERAD:
“De kommunansvariga borde ta chansen att vinna prestige genom att ta verklig hänsyn till opinionen ifråga om något så värdeladdat som Skutbergsmiljön.”
Foto: Håkan Strandman
Karlstads kommun har tidigare bekostat PR-projekt utifrån förhoppningar om internationell uppmärksamhet, marknadsföring av näringsliv och besöksnäring med mera. Liknande tänkesätt tycks ligga till grund för Muminprojektet.

Politiskt valda beslutsfattare har ibland en benägenhet att agera utifrån allmänna bedömningar, sikta mellan tummen och pekfingret och skjuta från höften. Nu påstås Mumintroll på Skutberget bli ett lyft för hela Värmland. Men den bilden lär knappast stärka Karlstads varumärke utan kan i stället leda tankarna till Grönköping eller Mosebacke monarki.

I debatten är det nog inte en tillfällighet att akademiker och analytiskt erfarna personer är kritiska till Mumin på Skutberget. Vetenskaplig kompetens innebär förmåga att analysera fakta och dra slutsatser. Det gäller oavsett ämne. Finns sådan kompetens hos kommunpolitiker i berörda styrelse och nämnder?

De kommunansvariga borde ta chansen att vinna prestige genom att ta verklig hänsyn till opinionen ifråga om något så värdeladdat som Skutbergsmiljön. Samtidigt undviks då risken att i framtiden få schavottera för ett skadligt och ekonomiskt kostsamt projekt.

I stället för satsning på finsk jippoverksamhet borde projektets direkta och indirekta kostnader för infrastruktur läggas på verksamheter som skapar hållbara och bestående värden, samt är till nytta för Karlstadsborna i stället för tillresande turister. Norra Fältet är ett bra exempel.

BP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.