• idag
  8 aug
  23°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  9 aug
  26°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  10 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  11 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  12 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Skutberget fritt från stängsel

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten hoppas att denna gång få svar på sina sjutton frågor angående etableringen av en Muminpark på Skutberget.
Foto: Håkan Strandman
Öppet brev nummer två till Karlstads kommunpolitiker angående Mumin.

Jag har tidigare skrivit ett öppet brev till Karlstads kommuns kommunstyrelse, men inte fått något svar. Hoppas på bättre tur den här gången!

Lördag 29 juni genomförde ett stort antal privatpersoner en manifestation för att rädda Skutbergets friluftsområde från Mumintrollen. Uppskattningsvis vistades cirka 1 000 personer på Skutberget denna dag, om man även räknar in de som var på Skutberget denna dag endast för att sola och bada. Inför de tre timmar som manifestationen ägde rum, hade gränsen där staketet ska stå markerats ut. En tipspromenad gick efter denna ”tomtgräns.” Så här kunde det låta när de som gick tipspromenaden kom tillbaka till motionscentralen: ”Nu förstår jag vad det handlar om" eller "det är ju inte klokt att politikerna ska ta detta område från oss". Samt "den bästa delen och ett så stort område… det blir inte mycket kvar av Skutberget om Mumin flyttar in här.”

Ett demonstrationståg till Stora torget och där en kraftfull manifestation ägde rum för drygt två år sedan. Den protestaktionen mot etableringen av Mumin på Skutberget, samlade över tusen personer som inte vill ha Mumin på Skutberget. Aktiviteten var arrangerad av föreningen Skutbergets Wenner. Föreningen Skutbergets Wenner har till Muminföretaget, överlämnat namnlistor med runt 11 000 namnunderskrifter. Det var underskrifter från en del av alla dem, som inte vill ha Skutbergets friluftsområde förstört av en Muminpark.

Dessutom har cirka 200 insändare och debattartiklar publicerats i NWT och VF under det drygt senaste året. Beklagligt att den starka opinionen mot etableringen av Muminparken, inte i något avseende har haft någon som helst påverkan på er politiker. Utifrån ett demokratiskt perspektiv, borde ni politiker ändra er i Skutberget/Muminfrågan och i Karlstads kommuns fullmäktige i november avbryta planerna på etablering av Mumin på Skutberget. Det finns andra betydligt lämpligare områden för Mumintrollen. Örsholmen är ett sådant område, som mycket väl skulle kunna svara upp till Muminföretagets önskemål!

1. Vad har det hittills kostat Karlstads kommun när det gäller Muminetableringen? Räknat i externa och interna kostnader.

2. Hur mycket beräknar ni politiker att det kommer att kosta enligt åtagande från kommunens sida för etableringen av Muminparken: investering i vatten och avlopp, parkeringsplatser och infrastruktur och i övrigt?

3. Varför har inte detaljplanen för Muminetableringen på Skutberget en budget?

4. Hur förklarar ni politiker det ringa värdet av visionen – ”ersättningsområdet” nedanför där Caravan Klubb tidigare hade sin uppställning av husvagnar och husbilar?

En vision är endast en vision och kan inte ställas emot en detaljplan. Hur stor ”pengapåse” är avsatt för ersättningsområdet, badstrand, byggnad för omklädning, dusch, bastu och så vidare som ska ersätta motionscentralen. Dessutom att anlägga en ny badplats, som det måste muddras för med mera är inte genomförbart då botten på grund av föroreningar (kvicksilver bl.a.) alltså inte alls bör röras. Vi får inte glömma bort att det ur Kattfjorden pumpas vatten, som sedan förser Karlstad med omnejd med dricksvatten.

5. Hur ser Karlstads kommuns politiker på strandskyddet på Skutberget?

Hur kan Länsstyrelsen i Värmlands län gå emot Regering och Riksdag? Det är Regeringen och Riksdagen som fattar beslut om exempelvis strandskyddet och länsstyrelserna ute i landet har till uppgift att se till att strandskyddet efter levs eller har de inte längre detta uppdrag?

6. Det har hela tiden förts fram ”att det är bra för Karlstad att Mumin kommer till Skutberget”. Vad är det som gör att det är så bra för Karlstad och Karlstadborna?

7. Varför måste ett 60-årigt tomträttsavtal med Muminföretaget upprättas och hur kommer det att vara utformat?

8. Vilka pengar kommer Karlstads kommun att årligen få in när det gäller det 60-åriga tomträttsavtalet?

9. I förstudien till etableringen av Muminparken på Skutberget, står det att läsa att Muminföretaget önskar ett så flexibelt 60-årigt tomträttsavtal som möjligt. Dessutom önskas säkerställa ytterligare markområde för att bygga hotell och vattenpark. Vilket område och hur stort område handlar detta om?

10. Vem eller vilka är det som önskar bygga hotell och vattenland på Skutberget?

11. Om Muminparken går i konkurs efter exempelvis 2 år, vad händer då med det inhägnade området?

12. Hur kommer av- och påfarterna vid E18 att klara de cirka fyra månader som Muminparken har öppet på sommaren, samtidigt som motionärer och friluftsutövare m.fl. även de samtidigt besöker Skutberget?

13. Hur ser Karlstads kommuns miljöpolicy ut när det gäller Skutbergets Friluftsområde?

14. Vad kommer att hända med Skutbergsgården?

15. Varför kan inte Karlstads kommuns politiker ta hänsyn till den starka opinionen mot att Mumintrollen ska få flytta in på Skutberget och avbryta dessa planer?

16. Det förstår säkerligen alla, att det inte är praktiskt genomförbart att varenda politisk fråga går på remiss till kommuninvånarna/väljarna. Men stora frågor som väcker stort opinion och starkt motstånd, borde beaktas. Som jag ser det, innebär det att ni politiker som blivit valda, inte har fått mandat att ta vilka beslut som helst. Hur ser Karlstads kommuns politiker på demokrati i detta avseende?

17. Om det inte blir någon etablering av Muminparken på Skutberget, hur ser planerna ut när det gäller upprustning Motionscentralen och utveckling av Skutbergets Friluftsområde?

Jag vill ännu en gång framföra min åsikt. Att tillåta en etablering av en Muminpark på Skutberget, är som jag ser det, en helt tokig idé. Förstår inte hur ni politiker ens har kommit på tanken att stjäla det fantastiskt fina och livsviktiga Skutbergets Friluftsområde från Karlstadborna och andra motions- och friluftsälskande besökare. Ett för framtiden oerhört viktigt stadsnära rekreationsområde som bör vårdas med förstånd, känsla och hänsyn till naturen och människorna. Gärna en utveckling i Anders Forsells anda!

Åter en vädjan - ändra ert politiska beslut och avbryt planerna på att tillåta Mumintrollen att få flytta in på Skutberget!

Ni har mycket att vinna på detta och kanske rent av kan ni återfå en del av det förtroendekapital som försvunnit i samband Muminfrågan. Låt Skutbergets friluftsområde även i framtiden vara fritt från stängsel och avgifter och vara ett friluftsparadis för alla - ung som gammal och få vara det värdefulla rekreationsområde som vi alla och kommande generationer så väl behöver!

Väntar med spänning på svar från er!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.