Arenor ger inga höjda avgifter

Insändare
PUBLICERAD:
"Kommunens bolag ägs indirekt av Karlstadsborna och goda ekonomiska resultat från bolagen tycker vi också bör komma kommunens medborgare till del."
Foto: Peter Bäcker
Svar till Owe Nordlings insändare ”Får kommunen pengar från himlen?”.

Owe Nordling skriver en insändare där han frågar sig hur satsningarna på nya idrottsarenor ska finansieras. Prioriteringar på idrott och kultur orsakar debatt, som sig bör i en lokal demokrati. Hur tänker vi som kommunens politiker när vi vill satsa resurser på att skapa förutsättningar för mer idrott och rörelse i en växande kommun? Satsningar som förstås innebär investeringar, liksom så småningom även driftskostnader.

Över blockgränserna delar vi uppfattningen att Karlstad behöver vara en attraktiv stad, med utrymme för lek, rörelse, idrottsföreningar och kultur. Vi ser det också som viktigt att även våra bolag kan bidra till att finansiera verksamheter som kommer medborgarna till del. Kommunens bolag ägs indirekt av Karlstadsborna och goda ekonomiska resultat från bolagen tycker vi också bör komma kommunens medborgare till del.

För att finansiera de nya arenorna kommer ett högre uttag att tas från de vinster som årligen genereras av bolagen. Det innebär därmed inte att underhållet hos KBAB kommer att försämras eller att elnätsavgifterna hos Karlstads el- och stadsnät kommer att höjas på grund av satsningarna i nya arenor.

Owe Nordling ifrågasätter också timingen för arenasatsningarna i relation till samrådstiden för sagoparken på östra Skutberget. Arenasatsningarna presenterades när så skedde inte för att ”ta luften ur” samtalen om Skutberget. De sammanföll av naturliga skäl med kommunens budgetprocess.

Som folkvalda är vår ambition att förvalta medborgarnas förtroende och skatter för att bidra till såväl välfärd, stadsutveckling och en kommun att trivas i. För upplevelsen av Karlstad som en attraktiv kommun att välja att leva i, är idrott och kultur centrala. Därför är beslutet om att investera i nya arenor efter många år av diskussioner ett historiskt beslut som samtidigt säkerställer att kostnaden inte kommer att påverka skola, vård och omsorg.

För det blågröna styret i Karlstads kommun:

Per-Samuel Nisser (M)

Frida Pettersson (C)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.