Skydda asylsökande barn

Debatt
PUBLICERAD:
"Barnets rätt att inte utsättas för våld måste gå före statens intresse av att föra en reglerad invandring."
Foto: Marcus Ericsson/TT
Röda Korsets och Rädda Barnens respektive ungdomsförbund riktar kritik mot brister i utlänningslagen.

I år är det 40 år sedan det blev olagligt att slå barn i Sverige men trots att det gått 40 år kan barn som omhändertas av sociala myndigheter på grund av vanvård och eller våld i hemmet fortfarande utvisas tillsammans med sina föräldrar. Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Därför har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna bortglömda och otroligt utsatta gruppen av barn.

“Vi vill se en ändring i utlänningslagen så att de här barnen kan garanteras skydd från våld“, uppmanar Vendela Carlfjord, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

“Barnets rätt att inte utsättas för våld måste gå före statens intresse av att föra en reglerad invandring”, tillägger Vera Carlbaum-Wrennmark, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.

I september 2011 skriver Göteborgs Posten om utvisningen av en tvåårig flicka och hennes fyraåriga storebror. Barnen utvisas tillsammans med sina föräldrar till Azerbajdzjan. Året innan hade syskonen blivit tvångsomhändertagna av socialtjänsten efter att föräldrarna misshandlat barnen. Läkare hade dokumenterat skador så som blod ur öron och näshålor samt blåmärken och ett av slagen utdelades framför ögonen på socialtjänsten. När dagen för utvisning kom hade barnen bott i en forsterhemsfamilj i ett år. På flygplatsen lämnades barnen över till de biologiska föräldrarna och sattes på ett specialchartrat flygplan till Azerbadjan.

I juli 2013 var det Billur, 9, och Rauls, 7, tur. Efter att ha levt i familjehem i tre år skulle nu barnen utvisas tillsammans med de biologiska föräldrarna som led av psykiska åkommor på grund av vad de upplevt i hemlandet. Expressen skriver om mamman som har tvångsvårdats och dödshotet mot barnen. Föräldrarna har sagt att de kommer ta livet av sig själva och barnen om de utvisas. Efter medial uppståndelse, 2000 namnunderskrifter och juridisk kamp lyckades man dock stoppa utvisningen av Billur och Raul som fick permanent uppehållstillstånd dagen innan julafton 2014. Syskonen hade tur. Så som utlänningslagen är skriven finns det inget hinder för utvisning av barn som omhändertagits på grund av våld eller vanvård, något som Barnombudsmannen gång på gång kritiserat.

I oktober 2013 berättar Uppdrag Granskning om utvisningen av fyra barn som varit familjehemsplacerade. Barnen utvisas i mars tillsammans med sin mamma som fram till dagen för utvisningen ansetts vara för sjuk för att kunna ta hand om barnen. Pappan i familjen har utövat tortyrliknande misshandel mot mamman och barnen. Under tiden för utvisningen avtjänar han ett två år långt fängelsestraff. När familjen får avslag på sin asylansökan och beskedet om att de ska utvisas kollapsar slutligen mamman. På morgonen samma dag som utvisningen till Moskva sker hämtas mamman från Säters psykiatriska klinik. Kliniken uppger att mamman är självmordsbenägen och i stort behov av fortsatt behandling. De fyra barnen hämtas från familjehemmet och sätts på planet tillsammans med den svårt sjuka mamman.

Åren 2011-2013 uppmärksammas flera liknande fall där barn får lida på grund av den bristande lagstiftningen. 2015 får Sverige skarp kritik från Barnrättskommittén för att omhändertagna barn fortfarande kan utvisas med sina föräldrar – ingen åtgärd vidtas och debatten tystnar.

Parallellt med mediebevakningen uttalar sig Barnombudsmannen och säger att utvisningar av barn under pågående vårdinsatser som görs utan att försäkra sig om att vården kan fullföljas i hemlandet kränker barnets rätt till skydd enligt bland annat artikel 19, 20 och 22 i Barnkonventionen. I ett betänkande till Socialdepartementet skriver Barnombudsmannen att ett omhändertagande enligt LVU ska utgöra en särskild omständighet i prövningen av barnets särskilda skäl till uppehållstillstånd.

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Det är svårt att se hur dessa beslut ska kunna rättfärdigas när det tydligt bryter mot flera av lagens artiklar. Och i och med den tillfälliga asyllagstiftningen som nu kommer förlängas ytterligare två år är det svårare för dessa barn att få skydd idag än vad det var för 4, 6, eller 8 år sedan.

Hur många barn som skadas av den bristfälliga lagstiftningen är svårt att säga. Socialstyrelsen har inte statistik över asylsökande barn och andra barn utan personnummer. Migrationsverket för inte statistik över hur många av de barnen som utvisas som varit omhändertagna av Socialstyrelsen. Vår ståndpunkt är att varje barn som tas från en trygg familjemiljö i syfte att utvisas tillsammans med sina förövare får sina rättigheter kränkta av Sverige som konventionsstat. Vi menar att detta myndighetsutövande inte går att rättfärdiga utifrån principen om barnets bästa. Barnets rätt att inte utsättas för våld måste gå före statens intresse av att föra en reglerad invandring.

Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund ser ett behov av att Barnkonventionsutredningen belyser hur denna bestämmelse i utlänningslagen inte är förenlig med Barnkonventionen. Vi vill även att den parlamentariskt sammansatta kommitté som regeringen planerar att tillsätta ska ta denna mycket utsatta grupp av barn i beaktning när de ser över utlänningslagen och föreslår att barn under inga omständigheter ska kunna utvisas med sina förövare.

Tillsammans representerar vi över 12 500 barn och unga i Sverige. Varje dag möter vi barn som lider av Sveriges migrationslagstiftning. Stå upp för barnets rätt att skyddas från våld genom att skriva under vår namninsamling.

Vera Carlbaum Wrennmark

förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund

Vendela Carlfjord

förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.