Får kommunen pengar från himlen?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Peter Bäcker
Arenabyggena är ett spännande projekt även om det kommer att kännas trångt på infarten till vår allt tätare stad.

Först kan man ställa frågan om tidpunkten för presentationen, som kolliderar med slutet på samrådstiden för ett annat stort projekt, där kommunen verkar ta finansieringen i löpande budget, nämligen Skutberget. Där har vi inte fått någon som helst uppgift om kostnader och det gäller verkligen mycket pengar även där! Varför denna uteblivna information och denna precisa tid för presentation?

Men finansieringen av arenabyggena skall ju ske med uttag från stadshuskoncernens bolag, vilket, för Karlstadsborna betyder:

– Ökade nätkostnader från Karlstads Energi.

– Höjda avgifter för vatten och avlopp.

– Höjda P-avgifter.

– Höjda bussavgifter.

– Sämre underhåll i Karlstads Bostads AB.

För det kan väl inte vara så att resultaten är så överdådiga i dessa bolag, att resultaten ändå räcker till vederhäftiga avskrivningar och investeringar? Dessutom kommer ju Vindkraft Gässlingen att kräva sin beskärda del av finanserna. Man vill ge sken av att det är en finansiering som vi skattebetalare inte berörs av!

Hyresgästföreningens dubier tror jag delas av många Karlstadsbor. Verkligheten fungerar ju så att om man bara startar ett offentligt projekt med en aldrig så tveksam budget, kommer man att slutföra projektet oavsett slutkostnad! Och även den får ju vi skattebetalare stå för!

Hugaligen!

Owe Nordling

Ekonomie pensionär

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.