Fritidshem kan inte längre garantera säkerheten

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Hård kritik från personalen på Tingvallaskolans fritidshem.

Just nu får vi hela tiden flytta på oss för skolans verksamhet. Det märks tydligt att vår verksamhet inte är prioriterad trots att vi också har krav från skolverket att följa en läroplan. Undervisningen i fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleven en meningsfull fritid. I undervisningen ska eleven erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer samt integrera omsorg och lärande (utdrag ur Lgr11).

För att vi ska kunna följa detta krävs både plats för planering och förberedelser. Personalen mår just nu så dåligt att de överväger att säga upp sig och lämna denna verksamhet efter att ha jobbar i över 25 år. Hur kan man behandla personal och barn på detta vis? På vems bekostnad?

Vi ska lösa skolans nedskärningar både personal och lokalmässigt. Allt som sker på våra fritidshemsavdelningar tar kraft, energi och fokus från den pedagogiska verksamheten, alltså blir barngruppen lidande. Säkerheten för barnen kan inte längre garanteras inte heller tryggheten för dem. Föräldrar ska känna att det är tryggt att lämna sina barn till oss. Vi kan inte längre stå för vår verksamhet på fritidshemmen.

Alla som jobbar i skolan ska:

– i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor.

– aktivt motverka diskriminering

– visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Detta bör väl även gälla mellan ledning och dess pedagogiska personal. Kanske är det dags för en inspektion från Skolinspektionen och arbetsmiljöverket?

Tingvallaskolans Fritidshem

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.