TU: Mediepolitiken måste hänga ihop

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT
Slutreplik angående Avfall Sveriges debattartikel i VF 26 juni.

Weine Wiqvist, vd på branschorganisationen Avfall Sverige, skriver i en replik på vår artikel om dagspressens oro för att regeringens förordning om förändrat återvinningssystem kommer att driva upp kostnaderna för den tryckta nyhetstidningen att vi måste ha missförstått kopplingen mellan mediestöd och återvinning. Det finns självfallet ingen formell koppling mellan de två uppdragen. Det vi pekar på är att den aktuella förordningen om hushållsnära insamling krockar med regeringens uttalade löfte om att stärka förutsättningarna lokaljournalistik i hela landet. I den utformning förordningen har i dag riskerar den att sopa bort de effekter regeringen eftersträvar med stödet till svagt bevakade områden, utökat driftstöd och sänkt digitalmoms. Vi menar att mediepolitiken måste hänga ihop. Annars riskerar vi alla att drabbas av ökade kostnader, både som skattebetalare, nyhetskonsumenter och medborgare.

Jeanette Gustafsdotter

vd TU – Medier i Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.