För ett starkare och friskare Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Håkan Strandman
Socialdemokraternas regionråd i opposition skriver idag om hur deras budgetförslag skapar ett starkare och friskare Värmland. Ett budgetförslag som ger mer till verksamheterna än det borgerliga styret och minskar kravet på kostnadsreduktion.

I dag under Regionfullmäktige fattar vi beslut om budget för kommande år. Ett viktigt beslut för Värmlands utveckling och tillväxt. Vi socialdemokrater kan inte annat än bli bekymrade över hur det borgerliga styret tappat greppet om den ekonomiska utvecklingen. En utveckling som inför år 2020 innebär ett behov av kostnadsreduktion på närmare 410 miljoner. Vi socialdemokrater tror inte att man kan minska kostnaderna med så mycket i verksamheten för 2020. Börjar man göra det är vi rädda att det får negativ effekt på tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt arbetsmiljö.

Därför lägger vi ett förslag till budget som dämpar de hårda kraven på kostnadsreduceringar. Det gör vi genom ökad ramhöjning och omfördelning av nämndernas budget. Störst ramhöjning gör vi i hälso- och sjukvården med över 110 miljoner. Det är nödvändigt och i senaste jämförelsen mellan Sveriges regioner så kan vi se att värmlänningen är missnöjda med tillgängligheten och väntetiderna inom hälso- och sjukvården, det måste bli bättre.

Utmaningarna för regionen framöver är inte mindre utan större. Den demografiska utvecklingen där andelen äldre och barn ökar mer än andelen personer som är arbetsföra innebär utmaningar för vår gemensamma välfärd, inte minst när det gäller möjligheten att rekrytera personal. För att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas anser vi att den regionala tillväxten behöver stärkas. Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och utveckling samtidigt som vi arbetar för en jämlik vård och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, som ges efter behov. Med en stark tillväxt skapar vi förutsättningar för ökade skatteintäkterna och en starkare utveckling.

I vårt budgetförslag gör vi därför satsningar där vi bygger samman stad och land. Det gör vi med en kollektivtrafik som ger förutsättningar att resa hållbart. Vi vill att kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett grundutbud av resmöjligheter även i områden där det saknas tåg eller busslinjer genom närtrafik. En förutsättning för tillväxt är en välfungerande infrastruktur och vi anser att regionen behöver initiera ett arbete tillsammans med Trafikverket med att stärka upp Frykdalsbanan genom en elektrifiering. Fryksdalsbanan är eftersatt med stora störningar för såväl företag som arbetspendlare vilket påverkar Värmlands tillväxt negativt.

Det borgerliga styret har inte presenterat hur kostnadsreduktionen på 410 miljoner kronor kommer att ske och det saknas konsekvensanalyser hur det kommer att påverka verksamheterna och värmlänningen. Det är en allvarlig brist och värmlänningen behöver få ett besked. Vårt budgetförslag med en ramhöjning förbättrar förutsättningar för värmlänningen att få en god och jämlik vård även i ett allvarligt ekonomiskt läge. Samtidigt som vi i vårt budgetförslag gör satsningar som bidrar till den regionala utvecklingen för ett starkare och friskare Värmland.

Ulric Andersson (S) – Regionråd i opposition

Åsa Johansson (S) – Regionråd i opposition

Mats Sandström (S) - Regionråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.