Olika parkeringsförutsättningar

Insändare
PUBLICERAD:
"Kravet på att byggherren skall tillhandahålla p-platser och besöksparkering blir en intressant valfråga!"
Foto: Håkan Strandman
Vi har två helt olika parkeringsbehov i centrala Karlstad.

Dels jobb- och ärendeparkeringar, som har fått en god skjuts framåt genom de nya ”antalsskyltarna”. Det tillsammans med att vi sätter oss in i var olika parkeringsmöjligheter finns, borde underlätta för de flesta.

Men så har vi det stora problemet, nämligen boendeparkeringarna för vår allt tätare stadskärna.

När man gör en hastig koll på beslutsfattarnas situation, verkar det som om de allra flesta kan parkera hemma på gården. Och på jobbet. Utan att boendekostnaden stiger. Då är det enkelt att ta förtätningsbeslut utan att säkerställa parkeringsplatser för hyresgästerna!

Men hur är det för de som flyttat och flyttar in i de nybyggda områdena?

Vi har redan sett början på problemen på Rudsberget och i hamnområdet. Samma sak kommer att utvecklas på Norrstrand om Sundsta torg blir byggt och på gatorna i anslutning till Sunnegatan-Lagmansgatan om man tränger in ett högt hus även där.

Parkeringsnormen och erfarenheten av den obefintliga kommunala styrningen av byggherrarnas ansvar för sina hyresgästers parkeringsmöjligheter, signalerar verkligen kommande problem och/eller kostnader!

Kikar man i den norm som just nu skall ses över, är daterad 2016. På sida 17 har man en sammanställning av byggkostnader för olika bilparkeringsalternativ och ty åtföljande parkeringskostnad:

Markparkering: 300-700 kr/mån

P-hus: 1500-2000 kr/mån

Jag tolkar följande tre som ständigt tillgänglig P-plats:

Garage plan 1: 2500-3000 kr/mån

Garage plan 2: 3000-4000 kr/mån

Garage plan 3: 4000-4500 kr/mån

Jämfört med villaboende skall alltså boendeparkeringskostnaden läggas till hyreskostnaden. Är det två P-hus/garage som planeras i området runt Packhusallén?

Den reviderade normen kommer med stor sannolikhet att öka i kostnad.

Kravet på att byggherren skall tillhandahålla p-platser och besöksparkering blir en intressant valfråga!

Förtätning utan att p-platser är inbakade i lösningen blir alltså en tvingande situation för de hyresgäster som väljer att - eller måste - ha bil.

En makaber utveckling i en demokrati som går marknadsekonomin till handa!

Owe Nordling

Pensionär med egen P-plats

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.