Värmlands strå till miljöstacken

Debatt
PUBLICERAD:
I Värmland bör man sträva efter nolltaxa på bussar, anser insändarskribenten.
Foto: Håkan Strandman
Slopa flygsubventioner – satsa på bättre kollektivtrafik.

Har vi värmlänningar med världen att göra? Kan vi dra vårt strå till stacken för att förbättra såväl för oss själva som världen?

Ja, det tror vi. Vi kan och många vill – men vad vill våra värmländska politiker?

1. I dag är hela forskarvärlden överens om att det råder en klimatkris.

Enligt FN har vi ungefär tio år på oss att förändra vårt sätt att utnyttja naturresurserna och förhindra att temperaturen stiger med konsekvenser som extrem torka, extrema översvämningar och gigantiska flykting- och folkförflyttningar.

2. I dag kan vi konstatera att klyftorna mellan de som har och de som inte har, har ökat och ökar.

Enligt Qxfam är: ”Världens åtta rikaste män från Bill Gates till Michael Bloomberg tillsammans goda för 428,2 miljarder dollar. Den fattigaste hälften av världens befolkning - ungefär 3,6 miljarder människor - äger tillsammans ungefär 409 miljarder dollar.

I Sverige tjänade, enligt LO 2016, en Börs VD cirka 55 gånger mer än en industriarbetare att jämföra med 1960 då förhållandet endast var 4,7 gånger mer.

3. I dag vet vi att det är nyttjandet av fossila bränslen som är en av de stora klimatbovarna.

Hur agerar då Karlstads och Värmlands politiker när de skall ta ansvar för vår lilla del av världen? Även våra regionala och lokala politiker är ju förhoppningsvis väl medvetna om hur det ser ut i Sverige och i världen.

Men vi blir tveksamma om våra politiker verkligen har upptäckt vilka möjligheter de har att vara med och förändra denna klimat- och klyftsten.

Enligt Värmlands Folkblads chefredaktör Morgan Schmidt den 14 maj 2019, subventionerar kommunen och regionen flygbiljetterna från Karlstad Airport till Frankfurt med 865 kronor. Värmländska skattebetalare har totalt betalat 16,8 miljoner årligen för linjen till Frankfurt. Man tar alltså av våra skattepengar och ger till de som nyttjar det redan tidigare högt subventionerade flyget.

Det årliga bidraget är ju inte en direkt subventionering av flygbränslet i sig men Chicagokonvention från 1946 begränsar ju nationernas möjlighet att beskatta flygbränslet i samma utsträckning som bensinen till vanliga bilar så bidraget medför otvivelaktigt att flygresorna kan göras billigare än andra sätt att förflytta sig.

Det är verkligen att ge till de som har och ta från de som inte har och dessutom spä på det klimatförstörande flyget.

Det finns, enligt oss, bättre sätt att bidra till att både klyftorna minskar och att miljön påverkas mindre. Hålen i välfärdssverige är många – skolan, sjukvården, äldreomsorgen och så vidare. Men eftersom vi nu talar om kommunikationer, att åka, föreslår vi att dessa miljoner läggs på att bygga ut den värmländska kollektivtrafiken. Nyttja pengarna till att sträva efter att införa nolltaxa på bussar. Det skulle dels bidra till att minska klyftorna och ge de som inte har större möjligheter. Samt att biltrafiken skulle minska och därmed dra ett litet men naggande gott strå till miljöstacken.

Alltså; slopa den värmländska klyft- och klimatförstöringsskatten – satsa pengarna på att ge oss en bättre värmländsk kollektivtrafik! Det är att ta ansvar för Karlstad, Värmland och världen.

Dispyterna

S-märkt idé- och resonemangsgrupp

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.