Ge mer till vården

Ledare
PUBLICERAD:
Det blågröna styret i regionen berättar inte hur kostnaderna nästa år ska bantas med svindlande 490 miljoner kronor. Samtidigt vill de få ett överskott i ekonomin med 194 miljoner kronor. Det går inte ihop.

Det är svårt att få till så stora kostnadsminskningar utan att det får konsekvenser för verksamheten, först och främst för vården. Men regionledningen vill inte tala om var det ska sparas eller vilka konsekvenser det får ute på sjukhusen och vårdcentralerna. Det är lättsinnigt och ett sätt att smita undan ansvar.

Socialdemokraterna vill i stället sänka överskottsmålet till mer rimliga 50 miljoner kronor och kan därför skjuta till ytterligare 144 miljoner kronor till verksamheterna. Det är en klok prioritering, som gärna får kompletteras med mer statsbidrag till vården.

Dessutom vill S göra en fördjupad översyn av den nya regionens organisation. Det är en nödvändig översyn. Det är galet att andelen administrativ personal ökar betydligt mer än andelen vårdnära personal. Den trenden behöver brytas så snart som möjligt. Fler sjuksköterskor är viktigare än fler administratörer.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.