Kommunal: Vi är till för Karlstadsborna!

Insändare
PUBLICERAD:
"Vi har redan en ansträngd arbetsmiljö i gymnasiet och detta kommer leda till både ökade sjuktal och sämre måluppfyllelse."
Foto: Roald, Berit
Med det budgetförslag som majoriteten i Karlstad kommun lagt på gymnasie- och vuxen utbildningen så är denna rubrik inte sanningsenlig.

Vi har påbörjat det största bygget sedan hedenpannan, en stor fantastisk ny gymnasieskola. Karlstads stora stolthet. Med plats för 2000 elever och 250 lärare och övrig personal samt en kostnad på över 450 miljoner kronor så är det ett gigantiskt projekt. Det är ett viktigt beslut för framtiden och det är nödvändigt att skapa bra lokaler för att kunna bedriva bra undervisning i.

Givetvis så blir det en större kostnad som nu politiken lämnar över till förvaltningen att ensam ta hand om. Det extra tillskott som gymnasieförvaltningen äskat om var precis inom ramen för att klara de extra kostnaderna. Tilldelningen förvaltningen får genom budgetförslaget är knappt hälften av detta vilket vi anser vara ett hån.

Man satsar mängder av pengar på nya lokaler, men lyckas alltså inte kunna få fram de resurser som behövs för att kunna finansiera driften av dessa.

Det viktigaste vi har i en kommun är våra barn och unga det är de som ska vara vår framtid. Då kan man inte spara in på dem. Om man inte tar sitt förnuft tillfånga och tillmötesgår gymnasieförvaltningen i sitt äskande så kommer det leda till att man i gymnasieskolorna måste dra åt svångremmen.

Oftast så är det Kommunals yrkesgrupper som man då väljer att ”sålla bort”. Utan vaktmästare, städpersonal, kökspersonal, elevassistenter och resurspersonal så fungerar inte en verksamhet.

Belastningen på skolledare, lärare och administrativ personal kommer då att öka. Vi har redan en ansträngd arbetsmiljö i gymnasiet och detta kommer leda till både ökade sjuktal och sämre måluppfyllelse.

Detta tillvägagångssätt att bygga nya lokaler och sedan inte finansiera driften av dem är också något som oroar. Vad händer vid övriga ny- och ombyggnadsprojekt i Karlstad?

Givetvis ska förvaltningarna alltid se över sina kostnader, men samtidigt måste man ta hänsyn till att verksamheten ska kunna fungera. Nya funktionella lokaler som ger bättre arbetsmiljö ska inte anordnas på bekostnad av personalens hälsa och leda till sämre service för Karlstadsborna.

Nej, majoriteten, det är dags att tänka om. Skola, vård och omsorg är det man bör satsa på.

Med de förutsättningar ni ger oss så är vi inte till för Karlstadborna.

Linda Bååth Kommunal

Mikael Sjövall Kommunal

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.