• idag
  11 juli
  14°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 juli
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 juli
  20°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  14 juli
  21°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Byggkostnaden underskattas

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten anser att byggnadsförslaget gällande Minneberg är ogenomtänkt och inte tar hänsyn till befintliga resurser.
Foto: Håkan Strandman
Ingen kan väl ha missat att det just nu förbereds ett övergrepp inom stadsplanering på Minneberg?

S + V + MP + KD vill bygga en 18 meter hög byggnad på dagens idrottsplan och grönytor. Detta motsvarar sex våningsplan i ett flerfamiljshus, något som bara kan mäta sig med Arvikas allra högsta byggnader. Nu planeras en betongkonstruktion med fyra huskroppar som omgärdar en liten innergård. Med en bredd på cirka 75 meter skapas ett massivt komplex 15-20 meter bredare och högre än hyreshusen på kvarteren Greven och Grevinnan mot Stadsparken. Betydligt större än hela vårdcentralen Verkstaden.

Anders Skogberg har troligen underskattat kostnaden i sin insändare i Arvika Nyheter. Det är rimligt att anta att kostnaden av ett nybygge kommer att överstiga 500 miljoner kronor. Det nyss invigda huset vid torget som ersatte Dahlinshuset är endast en femtedel av den planerade skolytan och har kostat cirka 110 miljoner kronor att uppföra. De uppskattningar som hittills har presenterats för skolan ser ut att underskatta slutkostnaden rejält på traditionellt Arvikavis. Det är så man får igenom monumentala projekt. Vem hade gått med på att bygga tunneln genom Hallandsås om slutkostnaden varit känd?

Det är inte för sent att göra om och göra rätt.

Nya ändamålsenliga skolbyggnader kan skapas i nära anslutning till de klassiska. När de nya pedagogiska utrymmena är klara för inflyttning kan de befintliga delarna renoveras och sedan utnyttjas för administrativa samt stödjande ändamål. Skoladministration, elevhälsa, bibliotek, musik- och kulturskola, elevboenden är några exempel på verksamheter som passar bra där. Kostnaden för att renovera är väsentligt mycket lägre per elev enligt de schabloner som har presenterats. De ytor som till en början inte behövs av nya högstadiet kan användas för annan verksamhet inom Lärande och Stöd. De kan då fungera som en buffert om elevunderlaget skulle öka väsentligt mot idag. Som bonus får man ett skolområde som inte skärmas av söderut av bostäder utan ligger i direkt anslutning till innerstaden, ett av de tyngsta argumenten när man får flera år sedan beslutade att skolan skulle ligga i centrum. Dessutom räddas de viktiga ytor som behövs för skolidrotten.

De politiker som inte tar till sig alternativen utan fullföljer nuvarande plan kommer att bli ihågkomna på samma sätt som de som skövlade Styckåsens vackra bebyggelse på 60- och 70-talen. Historiens dom blir hård.

Martin Mellbin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.