Tillgänglighet för alla?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Skiss: White arkitekter AB
Karlstad kommun har en vision för Skutberget.

Ordet vision har olika betydelser, bland annat en idealbild, en drömsyn, en utopi med mera.

För att illustrera hur visionen på Skutberget kommer att gestalta sig i framtiden har man från kommunens sida valt att publicera bilder där alla människor är unga, vita, smala och spänstiga, med solhatt och ryggsäck, de ser väldigt friska ut, några enstaka barn finns med.

Karlstads befolkning ser väldigt annorlunda ut i verkligheten!

Det är lätt att dra slutsatsen att Skutberget i framtiden inte är menat att vara till för alla, då det i visionen inte finns några områden som är anpassade för äldre eller funktionshindrade!

Tack och lov för att det är en vision och inget annat!

Marianne Helliksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.