Residensparken: en vision i glas

Insändare
PUBLICERAD:
En restaurang med stora glaspartier skulle passa fint vid Residensparken, anser insändarskribenten.
Foto: Tony Welam
Jag blir förundrad över kommunens långa avtalstider – bra för motparten – begränsar handlingsfriheten för utveckling!

Jag är tämligen övertygad om att en majoritet av Karlstadsborna skulle uppskatta att Timmys ersattes av en låg restaurang med glasväggar för den publika delen, uppe under de höga träden. Vill man bevara den historiska miljön utefter Älvgatan är detta ett stort steg i rätt riktning!

Med glasväggar får man en vision av älven och utsikten, var man än passerar! Och med de lyckade spår som parkanläggarna lämnat på andra platser, blir säkert parken njutbar!

Vissa kostnader får godkänt av skattebetalarna – andra inte.

Nog vore det fint att dra ett projekt med många Karlstadsbor som påhejare?

Köp ut avtalsparten och erbjud den nya anläggningen!

Behövs det ett e-förslag eller kan vi ta det så här enkelt?

Owe Nordling

Fikasugen pensionär

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.