Replik: Partiet är känt för sin symbolpolitik

Insändare
PUBLICERAD:
Angående MP:s replik om vindkraft i VF 31 maj.

Tre miljöpartister har 2019-05-31 skrivit en replik på undertecknad signaturs insändare 2019-05-24 om vindkraft. De har dock feltolkat insändaren som grund för sin kritik. Repliken behöver därför kommenteras.

Insändarens utgångspunkt var att FN´s klimatpanel (IPCC) anser att en kraftig utbyggnad av kärnkraft behövs för att förhindra ytterligare global uppvärmning. Så kallad förnybar el räcker inte.

Detta förblir oemotsagt i MP-företrädarnas replik. I stället redogör de för riskerna med tidigare generationers kärnkraftverk och beskriver vindkraft som en fullgod elproducent utan åtföljande kostnader och skador. Repliken är därför ett slag i luften.

Vindkraften får stora subventioner från skattebetalare och elkonsumenter. Dit hör elcertifikat, stora anslag till Energimyndighetens verksamhet och statliga vindkraftspremier/mutor till kommuner så att dessa skall avstå från veto. (Det sistnämnda har avskaffats i M-KD-budgeten för år 2019.)

Till stor del är det tyska kapitalplacerare som investerar i vindkraftverk i det svenska landskapet. De kan därmed sälja el billigt. Vindkraftsel och elexport är ungefär lika stora.

Flera andra energislag subventioneras också, bl a vattenkraft och solceller. Problemet med vindkraft är att den gör föga nytta inom Sverige, men stor skada för natur, landsbygd och befolkning. Normalt borde den därför tillåtas enbart till havs.

Miljöpartiet är känt för att bedriva symbolpolitik. Vindkraftverk syns onekligen. Av hänsyn till befolkning och miljö borde MP i stället inrikta sig på solceller och vattenkraft, eller vindkraft till havs. Andra partier kan förhoppningsvis ta ansvar för utveckling och investering i den alltjämt nödvändiga kärnkraften.

LK

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.