Lär av de goda exemplen

Ledare
PUBLICERAD:
Polisen har presenterat sin omdebatterade lista över särskilt utsatta områden där kriminaliteten är så påtaglig att den påverkar lokalsamhället. De är fortfarande alldeles för många, men det finns också positiva trender.

Något område har plockats bort från listan, några andra har lagts till. Det är bra att polisen gör den här summeringen, att mörka problemen vore mycket sämre. Det är mer stigmatiserande att leva i områden där de kriminella styr och ställer än att hamna på en lista som polisen ställt samman.

Mats Löfving, chef på Noa, är försiktigt positiv. Samarbetet mellan myndigheter och boende har förbättrats, oron har på flera håll minskat. Det finns goda exempel som Gårdsten i Göteborg att se och lära av.

Det visar också att enbart fler poliser inte är lösningen. Det krävs att skola, socialtjänst, bostadsbolag och de som bor där samverkar och drar åt samma håll. Någon snabb lösning finns inte, det som behövs är ett långsiktigt och uthålligt arbete på många plan.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.