• idag
  15 juli
  13°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.4 mm
 • torsdag
  16 juli
  23°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  17 juli
  23°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  18 juli
  22°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  19 juli
  22°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Bevara Våxnäs grönområden

Insändare
PUBLICERAD:
"Det är ytterst viktigt att inte förtäta hyreshusområdet mer än den förtätning som redan är med tre nya höghus nära Våxnäs centrum."
Foto: HP Skoglund
Det planeras återigen att bygga bort rekreationsområdet norr om Plintgatan/Hemvägen, i början av Sannaskogen (I2-skogen).

KBAB släppte planerna 2017 men nu vill NCC bygga!

På sida 1 i detaljplanen står ”Översiktsplanen anger område med rekreationsvärden. En bostadsutbyggnad inom området strider alltså mot översiktsplanen”. Det står vidare att aktuellt planområde utgörs av gränszon mellan naturområde och befintlig bebyggelse. Men att ha ett öppet område i närheten av hyreshus är mycket värdefullt. ”Den öppna gräsytan i skogsbrynet är ett viktigt komplement till de mindre bostadsgårdarna som finns i kvarteret och också viktig för karaktären…", står det på sida 8 i deltaljplanen. Den lilla justering som ser ut att ha gjorts nu 2019 att man ska bygga någon mindre huslänga på gräsmattan och skogspartiet upp till elljusspåret, den är inte tillräcklig!

Den lilla grönyta som blir kvar är inte alls tillräcklig för att bevara lugnet, oasen, rekreation och djurlivet! Likaså är det inte någon förbättring att man flyttar parkeringshuset till bredvid förskolan! Där finns också rikt djurliv samt att avgaserna ökar.

Det är ytterst viktigt att inte förtäta hyreshusområdet mer än den förtätning som redan är med tre nya höghus nära Våxnäs centrum. Att ytterligare förtäta Våxnäs såsom kommunen och NCC önskar kommer att bidra till en försämrad boendemiljö vilket påverkar alla livsområden och naturligtvis området i stort.

Det är allmänt känt att det ofta uppstår problem i hyreshusområden. Problemen beror ofta på tristess, ensamhet, isolering, dåligt mående och en känsla av utanförskap, vilket också är verklighet i vissa delar av Våxnäs, dock inte i denna del av Våxnäs vilket detta öppna grönområde till stor del bidrar till. En öppen yta, som denna, binder på ett mycket fint sätt ihop hyreshusen med skogen. ”Flera studier har visat vilken stor betydelse som en grön och avkopplande miljö har för vårt välbefinnande” (sida 13 Vegtech ”Framtidens Gröna Städer”) Vi vill fortsatt bidra till det lugn som är här samt sprida detta mer till övriga Våxnäs. Ytterligare en viktig aspekt gällande tryggheten och harmonin i ett bostadsområde, är kvarboendeaspekten. Att man trivs och vill bo kvar skapar stabilitet och lugn och man bor gärna kvar på grund av den hälsosamma faktor detta rekreationsområde bidrar till. Denna grönyta bidrar även till ett naturligt umgänge mellan de boende i området. Det framkommer även när vi nu 2019 går runt och hör med folk, att detta område används och uppskattas av människor som bor i områden intill Hemvägen/Plintgatan och inte bara av dem som bor i området.

Denna plats är unik, få, om en några, hyreshusområden i Karlstad, har en plats av detta slaget. Dem som kommer hit för första gången har alla blivit imponerade att det ser ut så här, att det är så vackert här, på Våxnäs!

Om det föreslagna bygget blir verklighet kommer det med stor sannolikhet medföra att Våxnäs blir en mer orolig plats. Det kommer dessutom att behövas fler parkeringsplatser till dessa fyra hyreshus/radhus och de två höghusen på åtta våningar vardera. Parkeringshus och höghusen kan bli utsikten för en del som bor på Plintgatan som har fönster på gaveln.

Förslag är att man, istället för att bygga de planerade husen, satsar på att bevara lugnet och tryggheten i området helt enkelt genom att låta det vara som det är eller att man satsar än mer på denna unika plats. T.ex. något parkliknande, man kan även utöka de planteringsmöjligheter som påbörjats för de boende, så att fler kan plantera. Detta är en trädgård, en oas, en plats för skidåkning på vintern, för folk som tränar flugfiske, picknick, kubbspel eller andra aktiviteter. En plats för hela Våxnäs och övriga Karlstadbor! Man ser att denna gräsmatta och skogen framför elljusspåret ofta används. Blir bygget av kommer väldigt mycket skog att huggas ned. Grönytan och skogen intill används även nu och framåt i pedagogiskt syfte av skolor och förskolor.

Djurlivet kommer också att påverkas. ”För det aktuella utredningsområdet är kungsfågel den art som enligt Naturvårdsverkets handbok bör prioriteras för skyddsåtgärder… den del av naturområdet där ett kungsfågelrevir observerades berörs inte av planerad kvartersmark” (sida 16 i detaljplanen/planbeskrivningen).

Men naturligtvis berörs den av de intilliggande förändringarna. När man gör en förändring på ett håll så sker en förändring på ett annat ställe. Kungsfågelreviret var inte så långt från det planerade bygget.

Några biologer har inventerat området och bl. a. funnit 510 arter av ryggradslösa djur. Upptäckt har gjorts att även gräsytan norr om Hemvägen/Plintgatan är en bra lokal för humlor och bin idag, gynnad av bryneffekten intill I2-skogens och Sannaskogens blandskog. Humlor och bin är viktiga för pollinering. Om pollinerarna försvinner blir insatser för att motverka klimatutvecklingen meningslösa. Det finns ett lokalt uppdrag att skydda och främja pollinerande insekter. Hotet mot humlor och bin är nationellt och internationellt uppmärksammat. Området har alltså ett viktigt biologiskt värde!

Kompensationsåtgärder blir svårt, t.ex. hur flyttas gamla sälgar och lövträd som inte får plats mellan husen? Och hur återskapa brynet mellan öppen mark och skog om den öppna marken bebyggs fram till elljusspåret?

Och hur tillgodose och stimulera fysisk aktivitet och gemenskap för de många familjer som bor i lägenheter inom området (som står i detaljplanen), om man bygger bort denna yta? Det är nödvändigt speciellt för barn, som kanske också kommer från otrygga miljöer. Ska vi i hyreshus inte få ha en dräglig boendemiljö med tillgång till öppna, gröna ytor nära bostaden, nära vårt hem?

Beakta den förödelse det blir för detta värdefulla område, värdefullt för oss människor, för djurlivet, om ett bygge blir av!

Det framkom även att många på Hemvägen inte fått hem information i brevlådan! De har inte vetat om byggplanerna nu! Och har alltså inte kunnat lämna synpunkter om inte vi informerat! Nu har vi samlat in flera hundra namn på protestlistor!

Att påpeka är också att det står fel i det utskick som Stadsbyggnadsförvaltningen skickat ut till hyresgäster och till de olika instanserna i sändlistan: Det står där att bygget: ”innebär ett tillskott på upp till ca 130 lägenheter norr om den öppna gräsytan”.

Men det planeras ju att bygga direkt på grönytan och skogen upp till elljusspåret!

Vi ser att det är ett stort behov att man lämnar de öppna gräsytorna och skogsmarken upp mot motionsspåret obebyggda!

Arbetsgruppen för grönytornas bevarande för ett tryggt och välmående Våxnäs

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.