Strävar efter en miljö som inte orsakar besvär

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Erik Nylander/TT
Svar till ”Tjugohundratalets diskriminering” i VF 21 maj.

Jag vill börja med att beklaga den upplevelse du beskriver i samband med att du fick andningssvårigheter. Som patient ska du självfallet alltid kunna känna dig trygg i att du får ett respektfullt och gott bemötande när du söker vård.

Vad gäller överkänslighet har Region Värmland bland annat en policy om doftfri miljö inom hälso- och sjukvården. Denna gäller för produkter och tjänster som används i verksamheten samt för hygien- och kroppsvårdande produkter. Medarbetarna har ett ansvar för att inte utsätta någon för starka dofter. Vi informerar också våra besökare om att undvika starka dofter när man besöker regionens lokaler eller nyttjar till exempel sjukresor.

Om är särskilt överkänslig kan du ta kontakt inför ditt besök. Det finns rutiner för att se till att besöket inte orsakar dig något besvär.

Petra Svedberg

Områdeschef område slutenvård

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.