Mänskliga samhällen före imperier

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Nelson Antoine
På medeltiden antog man att Jorden var universums centrum.

Den uppfattningen övergavs när Galileo Galilei (mot kyrkans gillande) bekräftade Aristarchos teori att Jorden kretsar kring Solen. Så sent som på 1960-talet insåg man att universum var så oändligt mycket mer än Vintergatan, då Edward Hubble konstaterade, att den suddiga ljuspunkt man trodde var en nebulosa inom vår galax i själva verket var en granngalax – Andromeda.

Hela tiden får vi omvärdera vår uppfattning av verkligheten. I vår tid står vi åter inför en omvälvande förändring av vårt medvetande. Vissa har insett att en monumental katastrof är förestående, till stor del förvållad av oss själva; de föregångsfigurer som torgför detta blir häcklade av ortodoxt tänkande, som inte vill se en ny världsåskådning tränga undan invanda tankebanor.

När Malala Yousafzai och Greta Thunberg framhåller vikten av brådskande handling, är de obekväma för konservativ lättjefullhet som ovilligt medger något nytänkande. Anpassningen till framtida utmaningar kräver en ny prioritetsordning. Överst på den listan står inte korvstoppning på schemat när barnen ser de vuxnas passivitet. När vuxna kritiserar engagerade barn - som får globalt mottagande - säger de att ”de är ju bara barn”. De ska inte ta sig ton mot ”ansvarstagande” vuxna.

Har vi inte lärt att det uppväxande släktet anpassar samhället till verkligheten när vuxenvärlden har resignerat? Har vi inte lärt oss att varje generation bidrar med begåvningar som lämnar eftertryck i historieböckerna? Har vi glömt att värdesätta och vårda de späda plantor som ska ge framtida skördar till mänsklighetens fördel? Vi ska komma ihåg att det är ett förändrat tankesätt som förändrar vårt handlingsmönster. Där är människan och hennes miljö högst prioriterat – före finansvärldens imperiebyggen. Vi ska sluta bygga imperier och istället bygga mänskliga samhällen.

Ronny Sondeby

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.