Hoppa till huvudinnehållet

Låt fler patienter delta i artrosskola

Publicerad:
“I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av bra behandling för artrospatienter. “
“I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av bra behandling för artrospatienter. “ Foto: HASSE HOLMBERG

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 2 juni uppmärksammas internationella artrosdagen.

I samband med Internationella artrosdagen uppmärksammar vi en av Sveriges vanligaste folksjukdomar, artros. Fler än 800 000 människor lever med artros idag. Sjukdomen kan drabba i stort sätt alla leder, men är vanligast i knän, händer, fötter och höfter. Det finns inget botemedel, däremot finns det forskning som visar att träning och rörelse smärtlindrar och stärker musklerna runt den ömmande leden.

I likhet med reumatiska sjukdomar är artros en sjukdom som man bör uppsöka vården tidigt för. Råd och vägledning bidrar till livsstilsförändringar som gör att man mår bättre och slipper onödig smärta.

Reumatikerförbundet har i många år varit engagerad i artrosskolor och nu ökar vi dessutom vårt engagemang. Sedan en tid tillbaka utbildar Reumatikerförbundet ledare för artrosskolor i hela landet. Ett av målen är att öka artrospatienters kunskap om sin sjukdom. I artrosskolan får patienten ett egenvårdsprogram att följa. Följer man sitt egenvårdsprogram är prognosen god och sjukdomsförloppet kan hejdas.

En viktig utgångspunkt i Reumatikerförbundets verksamhet är att göra livet bättre för alla som har reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen. De senaste fem åren har Reumatikerförbundet anslagit nästan 7 miljoner kronor till forskningen om artros. Tack vare forskningen vet vi vilken betydelse träning har för smärtlindring och muskeluppbyggnad. Genom forskningen har man identifierat fem faktorer som påverkar förekomsten av artros. Ärftlighet, ålder, övervikt, muskelsvaghet och ledskador. Av dessa kan patienten få hjälp på en artrosskola att själv påverka tre faktorer, nämligen de tre sistnämnda. Nästan en femtedel av de som deltar i artrosskola kan sluta med ledrelaterade läkemedel, enligt det nationella kvalitetsregistret för artros. I genomsnitt var 25 procent av de patienter som var sjukskrivna när de började artrosskolan åter i arbete ett år senare.

Med så goda resultat kan man tro att artrosskolor finns i alla kommuner och erbjuds alla patienter med artrosbesvär. Så är det inte. Tillgången till artrosskolor ojämn och på de platser där artrosskolor finns är det fortfarande alldeles för få patienter som erbjuds artrosskola som första behandling.

I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av bra behandling för artrospatienter. Reumatikerförbundet vill att fler patienter får möjlighet att delta i artrosskolor och att fler regioner satsar på denna form av egenvård.

Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet

Vidar Sandell, distriktsordförande Reumatikerförbundet Värmland

Artikeltaggar

DebattLotta HåkanssonReumatikerförbundetVidar Sandell