Gråt inte för Danderyd

Ledare
PUBLICERAD:
Det krävs mer än en skattehöjning på 1,40 för att Danderyd ska vara i närheten av den genomsnittliga värmländska skattenivån.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det blev en riksnyhet. Sveriges rikaste kommun aviserade på onsdagen en rekordstor skattehöjning.

Danderyd, meddelade den borgerliga kommunledningen, befinner sig i ett ”allvarligt ekonomiskt läge” och måste från och med maj ta ut 1 krona och 40 öre mer i skatt per intjänad hundralapp än man gjorde i april.

Det är en skattehöjning som heter duga, men bara så ni hänger med i vilket Danderyd vi pratar om är det alltså den svenska kommun där medianårsinkomsten är den högsta i landet, över 375 000 kronor (att jämföras med rikssnittet som ligger ungefär 100 000 kronor lägre). En kommun så liten att den skulle rymmas 160 gånger om på en yta stor som Torsby kommun!

Vi pratar om Danderyd som, trots en av Sveriges absolut lägsta kommunalskattesatser, ändå i snitt får in 68 000 kronor per kommuninvånare i skatt jämfört med snittkommunens 45 500. Om kommunen där rekordfå invånare är bidragsförsörjda, lite fler än en per 20 invånare mot exempelvis Säffles en av fem. En kommun måste lägga ihop flera års flyktingmottagning för att komma upp i över 100 personer…

Och vi pratar om en kommun som till och med efter en höjning av kommunalskatten med 1,40 har en skattesats långt under rikssnittet.

Nej, fäll inga tårar för Danderydsborna...

Det mest bisarra i kråksången, inte minst när vi ser kostnadsutvecklingen i kommunerna runt om i landet, är dessutom att den ekonomiska krisen är helt självförvållad av en politisk kommunledning mer angelägen om att hålla nere skattetrycket än att driva kommunen med ens grundläggande ekonomiskt sunt förnuft.

Man har inte byggt upp minsta lilla ekonomiska buffert. Man har gång på gång sålt av kommunal mark för att finansiera löpande kostnader inom skola, vård och omsorg!

Trots närheten till Stockholm har kommunen praktiskt taget ansträngt sig för att inte växa med fler invånare genom att inte bygga alls i närheten av det antal bostäder som skulle behövas. Ja, det finns alltså inget kommunalt bostadsbolag i kommunen och det framgår på kommunens hemsida att de bostäder man kan tillhandahålla huvudsakligen handlar om vård- och omsorgsboende eller seniorlägenheter.

Att hålla med vanliga hyresrätter skulle ju locka folk till kommunen som kanske inte har råd att köpa eller bygga eget.

Som ett ”lustigt” sammanträffande uppmärksammade P4 Örebro i dagarna hur flera rika storstadskommuner verkar satt i system att uppmana och ekonomiskt stötta bostadslösa i den egna kommunen att flytta till kommuner i andra delar av landet.

Det är förstås ännu billigare än att bygga bostäder och bekosta socialbidrag. Man betalar resa och ett par månaders hyra och sen blir ”probleminvånarna” en annan kommuns försörjningsproblem.

Flera kommuner i Värmland, Dalarna och Örebro säger sig har märkt en ökning i inflyttning av socialt utsatta personer, utan minsta lilla koppling till orten de flyttat till.

Det är ju faktiskt mer uppseendeväckande än att Danderyds högerstyre tvingas lära sin kommunbefolkning att välfärd kostar pengar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.