Hoppa till huvudinnehållet

MP: Rösta för naturen i EU-valet!

Publicerad:
Per-Inge Lidén (MP).
Per-Inge Lidén (MP). Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi har bara en jord. Vi delar den med en fantastisk mångfald av levande varelser.

En mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för vår välfärd idag och i framtiden. Många växter och djur har vi stor nytta av idag. Många andra kommer vi upptäcka i framtiden att vi har nytta av. Om de får finnas kvar.

Nu försvinner växtarter och djurarter i snabb takt från Jorden – hundra gånger snabbare än vad som vore naturligt. I en internationell rapport som just publicerats bedöms att en miljon arter är utrotningshotade. Det beror på oss människor, och framför allt på att vi förstör livsmiljöer som andra arter är beroende av.

Att hejda utrotningen är ett gemensamt ansvar för mänskligheten – ett ansvar gentemot våra barn och barnbarn och alla som kommer efter dem. För att kunna lyckas måste vi samarbeta över gränserna. Djur och växter rör sig och sprids mellan länder. Det som sker med en art i ett land påverkar möjligheten att bevara arten i andra länder. Därför är artbevarande en gränsöverskridande miljöfråga. Och därför är det bra när vi kan fatta beslut gemensamt för många länder om att skydda växter, djur och deras livsmiljöer.

Rebecka Le Moine (MP).
Rebecka Le Moine (MP). Foto: Henrik Montgomery/TT

EU är en organisation som kan fatta sådana beslut. EU har två viktiga lagar om skydd av arter och deras livsmiljöer: fågeldirektivet respektive art- och habitatdirektivet. Tillsammans kan vi kalla dem för EU:s naturvårdslagar. Tack vare dessa lagar har EU:s medlemsländer pekat ut ett stort antal naturområden som ska bevaras för framtiden, som ett nätverk av livsmiljöer – Natura 2000. Och tack vare dessa lagar kan medlemsländerna inte tillåta jakt hur som helst på hotade arter. Det är både viktigt och bra.

En del partier vill urholka EU:s naturvårdslagar, så att skyddet för naturen och arterna försvagas. Det tycker vi är helt fel väg att gå. Sverige har lovat följa dessa lagar när vi gick med i EU. Det ska vi leva upp till, och EU bör sätta press på de länder som inte gör det. Och EU bör satsa mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden – vi vill att EU satsar 10 miljarder euro, inom landsbygdsprogrammet och EU:s miljöfond, för att restaurera och återställa natur under 2021-2028..

Växterna och djuren har ingen rösträtt. Men det har du. En röst på Miljöpartiet är en röst för att alla arter som hör hemma i EU-länderna ska få finnas kvar långsiktigt, och att deras livsmiljöer bevaras.

Använd din röst i valet till Europaparlamentet 26 maj!

Rösta för framtiden – rösta för naturen – rösta på Miljöpartiet!

Per-Inge Lidén (MP)

Kandidat till EU-parlamentet

Rebecka Le Moine (MP)

Riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald

Torbjörn Nilsson (MP)

Partistyrelseledamot

Artikeltaggar

DebattEUEU-valet 2019EuropaparlamentetMiljöpartietPer-Inge LidénTorbjörn Nilsson