• idag
  19 okt
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  20 okt
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   1.5 mm
 • onsdag
  21 okt
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  22 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  23 okt
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

M: EU jobbar för ökat djurskydd

Debatt | EU-valet 2019
PUBLICERAD:
Marléne Lund Kopparklint (M).
Foto: Peter Bäcker

EU är inte bara till nytta för människor, det är också till nytta för våra djur. Men precis som med alla politiska mål är det viktigt att ha fokus på uppföljning. På det området brister det alltför ofta.

Sverige har bland världens högst ställda krav på djurskydd. Det är vi stolta över. Det goda djurskyddet innebär att våra djur är friskare och får avsevärt mindre antibiotika jämfört med andra länders. Detta är oerhört viktigt. Överkonsumtion av antibiotika innebär nämligen en risk för att det bildas multiresistenta bakterier som kan överföras till oss människor. Det europeiska smittskyddsinstitutet bedömer att hela 25 000 dödsfall per år, bara inom EU, beror på sådana bakterier.

Vi moderater välkomnar därför att EU tar sig an denna problematik genom den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel men det gäller också att se till att den nya lagen efterlevs. Det blev tydligt då Europeiska Revisionsrätten nyligen granskade hur EU:s strategi för djurskydd fungerade eller snarare hur den inte fungerade. De fann nämligen att de flesta grisar i andra EU-länder blir av med sin knorr, trots att det är förbjudet. Vidare var det vanligt att transporterna av djur överskred de satta tidsgränserna, vilket är fullständigt oacceptabelt. EU-parlamentet har därför uppmanat Kommissionen att bli tuffare och straffa de medlemsländer som inte har implementerat lagarna på rätt sätt eller följer upp att de efterlevs genom god tillsyn. De vill också att fordon som har använts till transporterna ska kunna konfiskeras.

Detta är frågor där Sverige ska vara så aktiva att inte bara svenska lantbruksdjur, utan alla kossor, grisar och höns inom EU får ökat skydd och mår bättre. Dessutom skulle detta förbättra situationen för svenska djurbönder. Med tanke på de höga krav vi ställer på våra djurs välmående, finns det en risk att kostnaderna för att efterleva våra lagar är mycket högre än hos andra länder där man inte i lika stor utsträckning ser till djurens välmående. Att våra svenska djurbönder därmed inte klarar av att ligga på samma priser som konkurrenterna, utan till slut tvingas ersätta produkterna med import. Detta är en utveckling som vi dessvärre har sett på andra områden.

Betty Malmberg (M).
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Redan idag är varannan tugga kött vi äter, importerat från djur som har levt under betydligt sämre förhållanden än våra svenska. Med en sådan utveckling, där svenska regelverk leder till att svensk produktion slås ut, har vi inte vunnit någonting. Därför är det viktigt Sverige driver på i dessa frågor så att djurskyddet stärks upp i hela EU.

En annan djurskyddsfråga som har initierats på EU-nivå handlar om att medlemsländerna ska fasa ut djurförsök, där så är möjligt. Det är högst rimligt eftersom det idag finns alternativa sätt för att utveckla nya läkemedel som är mer effektiva än gängse metoder och som dessutom kortar processerna. Det kan vara studier på levande celler i provrör eller beräkningsmodeller i datorn. Det innebär att fler sjuka får hjälp snabbare och till en avsevärt lägre kostnad för läkemedelsutveckling. Ett lovvärt initiativ från EU som gynnar både människor och djur. Det här är ett av många viktiga områden som påverkar oss direkt genom EU:s politik. Därtill ska man komma ihåg att hälften av alla ärenden i ett helt vanligt kommunfullmäktige påverkas av EU-beslut. Det påverkar din vardag. Därför är det viktigt att vi ser till att påverka så mycket vi bara kan. Det är ett viktigt val som snart går av stapeln, så glöm inte att rösta.

Betty Malmberg, riksdagsledamot för Östergötland

Marléne Lund Kopparklint, riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.