En sjö. En älv. En damm.

Nöje/Kultur
PUBLICERAD:
Foto: Lightnin’ Howlin’ and Screamin’
Konstnärsduon Lightnin’ Howlin’ and Screamin’ undersöker kartan som formel och den frivilliga begränsningen som konstnärlig metod i sitt arbete med att fotografera längs Viksälven utanför Arvika. Hur lär man känna en älv? Över tid tecknas en kartografi i fotografi.

Konstprojektet Ruralitet

Konstprojektet Ruralitet är ett samarbete mellan Konstfrämjandet i Värmland och Värmlands Folkblad.

Projektet går ut på att konstnärer med koppling till Värmland ska få en möjlighet att visa upp sig på en ny och annorlunda arena - länstidningen Värmlands Folkblad - med nyproducerad konst som ställer frågor rörande ruralitet och förhållandet centrum - periferi. Ett ämne som inte minst i ett glesbygdslän som Värmland ständigt är närvarande.

Konstnärerna gör detta i såväl text som bild, men med bilden i fokus.

Totalt medverkar tolv konstnärer, som en gång per månad visar sina alster för VF:s läsekrets. Samtliga konstverk kommer sedan i mars nästa år att ingå i en utställning på Rackstadmuseet i Arvika.

By This River. From Source to Pond. är en fotografisk essä som ingår i en serie arbeten i vilka vi undersöker den frivilliga inskränkningen som konstnärlig metod och utforskar kartans begränsning som formel. Avsikten är att i fotografi försöka teckna en kartografi över en fragmenterad geografisk plats. Vi har i ett tidigare projekt fotograferat längs en nedlagd cirkulär järnvägslinje i Paris och kommer i nästföljande arbete att vandra längs promenader som karaktärer i Virginia Woolfs litteratur gör över Londonkartan.

Med utgångspunkt i en tecknad linje på en befintlig upphittad karta som visar den del av Viksälven som löper från sjön Racken i norr till Rackstaddammen i söder, utforskar vi det på förhand bestämda fältet genom att vandra och fotografera i landskapet längs älven. Fotografierna fungerar som en slags fältanteckningar och vad vi inte känner till på förhand verkar som inspiration i vårt försök att lära känna älven. I ett observerande fotografi viker vi undan för det givna och söker hellre efter mer efemära motiv, tillfälligheter och perifera detaljer. Vi undersöker tillfälliga fenomen som beslöjar och döljer; sken, reflektioner, skuggor, dimma och motljus. Observationer leder till abstraktioner. Inre och yttre landskap speglar sig i varandra.

I en kedja av associationer samlar vi över tid ett fotografiskt material. Denna process varar i dagar, veckor, månader, år. Vi laborerar med bildernas inbördes relationer och det meningsbärande utrymme som kan uppstå mellan dem. Genom att arbeta med en rytm önskar vi att skapa stämningar och associationer likt musiken. Vi arrangerar, utelämnar och gör omskrivningar för att möjliggöra andra läsningar.

En sjö. En älv. En damm.

Vandrar upp mot sjön.

Djup och kall.

Vinden tilltar och tecknar nervösa mönster på vattenytan.

Ett överflöd av ljus projicerar mönstret vidare ned på botten.

Söker i djupen.

Strövar vidare nedströms.

Stigen förfaller.

Stigen förbättras.

Vattnet är fortfarande en smula kallt.

Likt en hårlock vrider sig älven genom skogen och ut över namnlösa ängar.

Löv, pollen och en fjäder flyter förbi.

Evigt föränderliga abstraktioner.

Återsken skapar ljusspel på trädstammar och lövverk.

Linjen eller älven.

Tecknad och verklig.

En hand far över kartan.

Når dammen i skymningen.

Stjärnhimlen speglar sig i den blanka vattenytan.

Bron över dammkrönet bär inom sig den spricka som till slut kan komma att bli dammens fall.

Uttala dess osäkra framtid.

Fotografiskt kollage ur serien By This River. From Source to Pond.

Konstnärerna

Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist (Lightnin’ Howlin’ and Screamin’)

Kim Ramberghaug (född 1973 på Smøla) är utbildad vid Academy of Art College, San Francisco.

Jessika Thörnqvist (född 1975 i Helsingborg) är utbildad på Kunstakademiet i Trondheim (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet).

I form av en konstnärsduo arbetar de huvudsakligen med fotografi i serier och intresserar sig för bokformatet som visningsrum. De representeras av Martin Bryder Gallery i Lund och Galleri 7011 i Trondheim.

De bor och arbetar i Rackstad utanför Arvika.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.