En skrämmande utveckling

Debatt
PUBLICERAD:
"Medborgarna känner ett avstånd till Bryssel och bristande tillit till EU:s institutioner."
Foto: Jessica Gow/TT
Vi får aldrig glömma.

När Europasamarbetet inleddes efter andra världskriget låg Europa i ruiner. Det största hatbrottet mot mänskligheten, nazisternas förintelseläger, hade avslöjats för världens ögon i sin fasansfulla och ofattbara omfattning. Hur kan människor bete sig så mot varandra? Svaret är detsamma nu som då. Hat. Fördomar. Okunskap. Ojämlikhet och bristande framtidstro. Motkraften är demokrati, välfärd, kunskap, jämlikhet, sammanhållning och den nödvändiga och självklara respekten för alla människors lika värde och rätt.

Genom frihandel med tullunion och politiskt samarbete över gränserna har EU varit ett framgångsrikt projekt för ökat välstånd i Europa. Ett nytt krig mellan länder i Europa känns osannolikt. Men finanskrisen 2009 fick stora konsekvenser för vissa av Europas länder och medborgare. Företag gick i konkurs, människor blev arbetslösa och staterna tvingades till stora nedskärningar i offentliga utgifter. De sociala klyftorna ökar. Medborgarna känner ett avstånd till Bryssel och bristande tillit till EU:s institutioner. De stora flyktingströmmarna har utmanat EU, som dessvärre har brustit i förmågan att ta solidariskt ansvar för migrationen. Missnöjet och de högerpopulistiska krafterna växer.

Det är en oroande utveckling i Europa, som skrämmer.

Vi ser exempel på länder, som inte står upp för grundläggande demokratiska värderingar, utan istället begränsar journalisternas möjligheter att granska makten, avsätter domare och inskränker kvinnors rättigheter, bland annat med förslag om avskaffad aborträtt. Det är inte med dessa åsikter vi bygger framtidens Europa.

Socialdemokraterna vill ha ett Europa som står emot extremismen och står upp för demokratiska värderingar.

Vi vill se ett Europa som står upp för både jämställdhet och jämlikhet. Där det är självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Därför sätter vi jämställdheten högt även i EU.

Vi vill också ha ett Europa där trygghet på jobbet inte kan förhandlas bort eller löner dumpas. Svenska kollektivavtal ska självklart gälla i Sverige.

För oss är det viktigt att driva på för ett socialt och ekologiskt Europa, där vi prioriterar både arbetstagares rättigheter och människors levnadsvillkor. Social rättvisa skapar tryggare människor. Det är så vi skapar ett Europa som håller ihop, där vi konkurrerar med kunskap, innovationer och grön teknik, inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor. Ett Europa där människorna går före marknaden.

Vi vill också se ett Europa som är världsledande i klimatomställningen och tvingar företag och länder att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det är vi skyldiga våra barn och kommande generationer. EU:s klimat- och energilagstiftning måste läggas i linje med Parisavtalets temperaturmål.

Det är viktigt att Europa tar ledartröjan i det internationella arbetet med att minska klimatutsläppen. EU har både ett tydligt ansvar och de ekonomiska förutsättningarna att gå före i det nödvändiga arbetet.

Vi vet att högerextremismen kan bekämpas. Tryggheten och jobben kan säkras. Demokratin kan försvaras. Klimathotet kan stoppas.

Men det kräver att man har både politisk övertygelse om förändringens möjligheter och handlingskraften att agera.

Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet den 26 maj.

Kenneth Svensson, ordf. Socialdemokraterna Karlstad

Linda Larsson (S), kommunalråd i opposition

Anders Tallgren (S), kommunalråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.