Beslutet närmar sig

Insändare
PUBLICERAD:
Just nu pågår samråd om detaljplanen för ett Muminland på Skutberget.
Foto: Helena Dahlgren
Var står du i Muminfrågan?

Suck, ännu en insändare om Skutberget tänker du kanske. Jag kan förstå dig. Frågan har fått väldigt mycket uppmärksamhet under lång tid och debatten har någonstans på vägen spårat ur. Vad handlar det egentligen om? Är det inte bra att ett multinationellt företag vill etablera sig i Karlstad och investera sina pengar här till gagn för turism och andra näringar. Självklart, tycker väl de flesta. Vad är då problemet? Jag vill beskriva vad jag ser för försvårande omständigheter:

Skutberget är en omtyckt plats. Det märks på det oerhörda engagemang som frågan väckt. Jag vet att inte hela Skutberget blir inhägnat. Kanske inte ens den finaste delen (det är väldigt subjektivt så det låter jag vara osagt). Upplevelsen av området kan dock aldrig bli densamma. Området präglas idag av orörd natur med friluftsfrämjande inslag och så kommer det inte att bli om en Muminpark byggs där. Kanske är det egoistiskt att tänka så, men lika egoistiskt är det i så fall att förvägra mig möjligheten att gratis vistas på hela Skutberget utan inhägnad.

Ingen har väl kunnat undvika de allt tydligare signalerna på att vår jord missbrukas. Klimatfrågorna står högst på alla dagordningar runt om i världen. Något måste göras och alla måste dra sitt strå till stacken. Jag säger inte att en Muminpark är det som kommer att få planeten att gå under, absolut inte. Men jag är inte säker på att signalerna till omvärlden är att Karlstad framstår som en föregångare som andas framtidsoptimism när man stänger en del av ett friluftsområde för en kommersiell dockpark som har som affärsidé att attrahera långväga turister. Jag tycker att det borde finnas bättre saker att göra Karlstad känt för. Jag tycker vi förtjänar bättre.

Jag har personligen ingen relation till Mumintrollen och sagorna. Jag tyckte de var mörka och svåra när jag var liten. Kanske gick budskapen över huvudet på mig men jag känner ingen stolthet över en Muminpark på samma sätt som t ex Lerin-museet eller andra mer Värmlandsnära företeelser.

Allt handlar om hur viktigt man anser det vara att inte säga nej till företag som vill investera här. Kommunen säger sig ha letat med ljus och lykta efter villiga investerare utan att lyckas. Frågan är var gränsen går. Vad är viktigast när det blir intressekonflikt mellan vad investeraren vill och vad invånarna är beredda att släppa ifrån sig? Min högst personliga åsikt är att gränsen med råge är passerad. Om Karlstads välbefinnande står och faller med Mumin så är vi illa ute.

Faktum är dock att beslutet nu är mycket nära. Om inget oförutsett inträffar så klubbas detaljplanen och ingen återvändo finns. Jag har förklarat var jag står i frågan och åsikterna är mina egna, högst personliga. Var står du?

Per Ågren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.