Bildt sänkte den svenska skolan

Ledare
PUBLICERAD:
Carl Bildts regering varnades för de dramatiska förändringarna, men genomförde ändå ”frihetsreformerna” som sänkt den svenska skolan.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Högerns drömmar att allt skulle bli så bra om privata intressen släpptes in i skolan har slagits i kras. Regeringen Bildts stora avreglering av skolan 1992 var ideologiskt betingad. Nu avslöjas att regeringen varnades av OECD, men rapporten gömdes undan.

Den borgerliga regering som tillträdde hösten 1991 hade privatisering och avreglering som högsta prioritet. Systemskiftet gällde också skolan. Statsminister Carl Bildt och utbildningsminister Beatrice Ask påstod att valfrihet skulle göra skolan så mycket bättre.

Något stöd för att det skulle bli så hade de inte. Inga utredningar gjordes, inga konsekvensanalyser skrevs och förändringen förankrades inte hos någon. De var naivt ideologiskt övertygade om att det de gjorde var rätt.

Men det kom varningar från OECD, som länge granskat den svenska skolan. Organisationen frågade varför det skulle göras så dramatiska förändringar när likvärdigheten var stor och resultaten goda? Svenska skolan var på den tiden ett internationellt föredöme.

OECD:s experter varnade för att genomföra stora ändringarna utan några analyser. De hänvisade till att internationella erfarenheter visade att marknadskrafter leder till ökad segregation. Men regeringen lyssnade inte, i stället gömde de undan OECD:s kritiska rapport utan att diarieföra den.

LO-utredaren Mattias Samuelsson hittade den i OECD:s arkiv och skrev på LO-bloggen. Något stort genomslag har rapporten tyvärr inte fått. Ansvariga politiker har inte ställts till svar för den skada de tillfogade det svenska skolsystemet. De vill helst att det tigs ihjäl.

Det är skandal att regeringen Bildt gömde undan rapporten. Det är ännu mer skandalöst att de inte brydde sig om varningarna. Om de hade gjort och avstått från sitt fullskaliga privatiseringsprojekt kunde svenska skolan sett betydligt bättre ut i dag.

Nu försöker regeringen lappa och laga det som gått snett, men det som egentligen krävs är ett nytt systemskifte, bort från skolpeng och fritt vinstuttag i skolan. Annars kommer börsbolagen att fortsätta styra och ställa som de vill.

Ett färskt exempel är skolkoncernen Academedia, som rapporterar en vinst på 172 miljoner kronor det senaste kvartalet. Att vinsten ökat räcker inte. Nu hotar koncernen att lämna kommuner där skolpengen till förskolorna är för låg.

De jagar största möjliga vinst och det är galet att svensk skola får se ut på det sättet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.