S vill se ett metoo-direktiv i EU

Debatt
PUBLICERAD:
"Vi har utmaningar på hemmaplan, men också en lång tradition av att ta mäns våld mot kvinnor på allvar."
Foto: Anders Wiklund/TT
Fred, frihet och feminism. Det är vad vi socialdemokratiska kvinnor demonstrerar för på första maj. Det är också våra prioriterade frågor i EU-valet den 26 maj. Det är alla vinnare på.

De senaste decennierna har det blivit allt mer tydligt att de framgångar vi sett för jämställdhet och kvinnors rättigheter inte kan tas för givna. Varje generation måste återerövra jämställdheten. Om inte det sker kommer kvinnors rättigheter att utmanas och inskränkas. Den kampen behöver tas både lokalt här i Värmland, i Sverige liksom i EU.

Det absolut grövsta uttrycket för ojämställdhet är mäns våld mot kvinnor. Det är ett problem för hela samhället.

I en stor undersökning bland EU:s medlemsländer uppger var tredje kvinna att hon har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sitt vuxna liv. Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort.

Mäns våld mot kvinnor begränsar kvinnors frihet. Vi socialdemokrater vill se ett EU-direktiv mot våld mot kvinnor. Genom att ge EU större muskler, ökar vi kvinnors säkerhet och trygghet.

Mer än varannan kvinna i EU uppger att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier. Var tredje uppgav att förövaren var en chef, kollega eller kund.

Förändringar måste ske både i hemmet och på arbetsplatsen. Vi socialdemokrater vill därför se ett metoo-direktiv i EU – så att kvinnor inte ska behöva bli utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatsen. Arbetsgivare i EU måste ta det fulla ansvaret för att hantera sexuella trakasserier.

Sverige är ett föregångsland när det handlar om jämställdhet. Vi har utmaningar på hemmaplan, men också en lång tradition av att ta mäns våld mot kvinnor på allvar. EU har mycket att lära av den svenska modellen.

Den 26 maj är det vi tillsammans som avgör vilken riktning EU ska ta. Rösta för fred, frihet och feminism – kryssa en S-kvinna.

Annika Strandhäll, socialdemokratisk minister

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor och kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna

Inga-Lill Röhr Distriktsordförande S-kvinnor Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.