Livskvalitet i Karlstad

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Peter Bäcker
Det blågröna styret replikerar angående trafiksituationen i Karlstad i VF 10 april.

Karlstadsbon Owe Nordling resonerar i en insändare om framtidens trafiksituation. Vår vision för Karlstad är livskvalitet för alla som bor här och det är förpliktigande. Det ska finnas gott om plats för såväl barn som äldre att också promenera, röra sig och resa i stadsmiljön. Resecentrum är därför ett viktigt projekt. Det kommer att bli enklare att ta sig till Karlstads centrum och att byta trafikslag när tåg, buss, cykel och bil möts på samma plats.

Vi vill samtidigt att snabbusslinjen fungerar som en miljövänlig pulsåder genom stan. Det innebär att centrala Karlstad i mindre utsträckning kommer att vara genomfartsled och att den trafiken måste få andra bra utrymmen i staden.

Att ge pendlande Hammaröbor ytterligare en alternativ väg genom det nya bostadsområdet Jakobsberg är en sådan möjlighet – även om vägen kommer att ha någon form av stadsgatukaraktär genom stadsdelen.

Owes tanke om fler parkeringshus är lovvärd. Parkeringsfrågorna är viktiga för centrums attraktivitet och därför har vi stärkt kommunens parkeringsbolag, Parkabs, roll och även gett KBAB möjlighet att gå in i projekt med parkeringshus.

När Karlstad ska ge plats för fler boende är det viktigt att stärka orter som Vålberg, Molkom, Skattkärr och Väse. Här finns skolor, äldreboenden, affärer och bra resmöjligheter. Det är tankar som vi har med oss inför arbetet med den nya översiktsplan som nu påbörjas och som ska dra upp riktlinjerna för kommunens utveckling de närmaste decennierna.

För det blågröna styret:

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.