Ger många vita fläckar i länet

Debatt
PUBLICERAD:
"Kontorsnedläggningen som presenterats kommer ytterligare öka skillnaden mellan stad och land."
Foto: Johan Nilsson/TT
Öppet brev angående Arbetsförmedlingens minskade lokala närvaro.

Vi har noterat med glädje och tillförsikt den rödgröna regeringens engagemang under förra mandatperioden då devisen ”hela Sverige ska leva” sätts högt upp på dagordningen. Utlokalisering av tusentals statliga jobb, rejäla anslag för bredbandsutbyggnad och den parlamentariska utredningen om vilka åtgärder som behövs för att få en gynnsam utveckling i de mindre kommunerna i glesbygd är några exempel.

Men tyvärr kom det senaste beskedet från GD Arbetsförmedlingens generaldirektör, med anledning av kraftigt minskade statsanslag till Arbetsförmedlingen som innebär en kraftigt minskad lokal närvaro. I Värmland innebär förslag att kontor ska finnas kvar i Karlstad, Arvika, Säffle, Torsby och Filipstad. Övriga länet blir en vit fläck. Som Socialdemokratiska företrädare ser vi allvarligt på att hela Klarälvdalen blir utan kontor. En sträcka från norr till söder på cirka 25 mil. Dessutom är de allmänna kommunikationerna i Öst-västlig riktning ytterst begränsade. Ser man också till arbetsmarknadsregion så reser många till jobb längs dalen. Vi i ifrågasätter starkt hur ansvariga har tänkt utifrån förslaget. Dessutom har vi redan i dag relativt få statliga jobb i jämförelse med andra delar av länet. Vi efterlyser ett helhetstänkt i länet.

Vi är mycket medvetna om att landet styrs av en moderat budget med stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som är grunden till nedskärningen av verksamheten. Vi är också medvetna om januariavtalet och överenskommelsen att myndigheten ska reformeras i grunden. Men nu åligger det vårt ansvar att göra denna omställning på ett bra sätt. Den omställning som S, C, L och MP kom överens om i januariavtalet var troligen inte alls menad skulle ske på det sätt som nu föreslås.

I våra kommuner har arbetsförmedlingen gjort ett bra jobb med ett gott samarbete.

Frågan om statlig närvaro har stor betydelse. För våra medborgare kommer det bli kraftigt försämrad service, speciellt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har också tagit ett stort ansvar för nyanlända. Om förslaget blir verklighet kommer även andra svaga grupper att få det svårare i kontakterna med Arbetsförmedlingen. Det gäller personer med funktionshinder och äldre som inte är vana vid de digitala verktyg som alltmer växer fram.

En utmaning är att få tag på arbetskraft och då speciellt om de är ett par. Statliga myndigheter leder till förbättrat arbetsplatsutbud och bredare service. Vi har ett gott näringsliv men, när samhällsservicen försämras så leder det till mindre attraktionskraft i kommunen och då blir det en nedåtgående spiral.

Serviceperspektiv och ett regionalpolitiskt perspektiv att Arbetsförmedlingens kontor måste få finnas kvar.

Vi vill förmedla vår oro inför de möjliga drastiska neddragningarna av Arbetsförmedlingens verksamhet och närvaro i vår bygd. Om de aviserade förändringarna blir verklighet riskerar de att slå sönder decennier av samverkan mellan förmedlingen och andra aktörer såsom kommuner och företag.

Kontorsnedläggningen som presenterats kommer ytterligare öka skillnaden mellan stad och land.

Sverige behöver beslut som håller ihop landet och minskar skillnaderna i livschanser. Inte tvärtom!

Skulle förslaget bli verklighet så kommer hela Klarälvdalen bli utan arbetsförmedlingskontor. Det finns en uppenbar snedfördelning av statliga jobb i länet. Därför ser vi med tillförsikt framemot länsstyrelsens uppdrag att kartlägga statliga jobb i varje kommun.

Det var därför glädjande att statsrådet meddelade att regeringen förbereder ett uppdrag att ta en helhetsbild när det gäller kontorsstrukturen och säkerställa att det finns fungerande alternativ. Vi utgår ifrån att det här förslaget slängs i papperskorgen och att det nya innehåller en mer genomtänkt lösning med en bättre geografisk täckning.

Tomas Pettersson Oppositionsråd (S) Hagfors kommun

Mathias Lindquist Kommunalråd (S) Munkfors kommun

Per Laven Kommunalråd (S) Forshaga kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.