Idrotten en motor för integration

Debatt
PUBLICERAD:
“Här i Värmland kan vi bland annat se att vi har utmaningar att locka tjejer med invandrarbakgrund till idrottsrörelsen.“
Foto: Vegard, Grøtt

Några stapplande skär på isen i nya skridskor eller springandes runt en löparbana i duggregnet. Barn, unga och vuxna samlas kring något de vill lära sig, en idrott, men det slutar ofta med så mycket mer. I idrotten hittar vi glädjen i att röra på oss, vi möts över gränser, utmanas och lär oss nya saker. Vi får kunskaper för livet som inte sällan är mycket mer än bara den direkta idrottsutvecklingen utan vi får språkkunskaper, nya vänner, kunskap om föreningsliv, demokrati, värdegrund och även sociala koder. Det leder ibland till jobbmöjligheter tack vare det utökade nätverk som kommer på köpet i idrottsgemenskapen. Idrotten är en av landets bästa integrationsmotorer.

Det mervärde som idrottsrörelsen skapar för nyanlända är fantastiskt. Landets idrottsföreningar har genom åren erbjudit verksamhet som innehållit språkcafé, datakurser, kulturkvällar med musik och dans varvat med spel och lek.

Totalt sett har idrottsrörelsen anordnat hundratusentals aktiviteter i nästan samtliga av landets kommuner. Här i Värmland har idrottsföreningarna, under perioden 2015-2018, skapat aktiviteter för över 3000 deltagare. Men för oss inom den värmländska idrottsrörelsen är det här arbetet viktigare än en siffra. Vi vill att vårt arbete med inkludering blir en naturlig del av idrottsrörelsen där alla känner sig välkomna, vill stanna, delta i utvecklingen av idrotten och vill utvecklas.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta och de hindren kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund. Barn idrottar mer när deras föräldrar tycker att idrott är viktigt och stödjer sitt barn i idrottandet. Om vi blir bättre på att involvera och skapa intresse från föräldrarna kommer även fler barn att idrotta.

Det finns utmaningar runt om i vårt land. Här i Värmland kan vi bland annat se att vi har utmaningar att locka tjejer med invandrarbakgrund till idrottsrörelsen. Därför är det så viktigt att våra integrationssatsningar är långsiktiga. Det får inte bara bli enskilda korta projekt. Det är bra att regeringen nu ser stödet till idrotten för integrationsarbete som ett årligt stöd och inte tillfälligt. Vi som distriktsförbund, tillsammans med våra föreningar, vill också ha ett fortsatt nära samarbete med kommunerna och Region Värmland. Ert stöd är centralt för att idrotten i Värmland ska fortsatt vara en motor för integration.

Genom våra idrottsföreningar ger vi fler människor möjlighet att öka sin kunskap och bildning för sin personliga utveckling och delaktighet i samhället. Vår hemmaplan är klubbstugan och föreningslokalen. Där möter vi dagligen många tusentals människor. Dessa individer får möjlighet att påverka sin hälsa och livssituation genom att höja sin bildningsnivå, bygga nätverk och relationer, stärka sitt intresse och engagemang inom idrotten, vilket gör oss inom idrotten ännu starkare. I mötet med varandra bidrar vi till att göra Sverige starkare.

Thomas Sundenhammar

Tillförordnad distriktsidrottschef Värmlandsidrotten

Kicki Johansson

Styrelseordförande Värmlandsidrotten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.