Dubbel markanvisning än så länge en papperstiger

Debatt
PUBLICERAD:
”För oss är bostadsfrågan och bostadsbristen i Karlstad en angelägen fråga och när vi talar om Karlstad så menar vi hela kommunen.“
Foto: Fredrik Karlsson
Vi Socialdemokrater delar Samverkansgruppens bild att än så länge är kommunens dubbla markanvisning en papperstiger.

Vi drev på för att den formen av markanvisning skulle testas i Karlstad och vi kommer att driva på för ett förverkligande. Men ansvaret för att det inte blivit något byggt bär den styrande blågröna minoriteten (M-MP-C-L-KD). För oss är bostadsfrågan och bostadsbristen i Karlstad en angelägen fråga och när vi talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Vi har lagt många förslag inom bostadsområdet och vi har fler idéer för framtiden.

Under förra mandatperioden la vi bland annat följande motioner:

– Utred om kooperativa hyresrätter kan vara en bra lösning för seniorboenden/trygghetsbostäder i ytterområden.

– Inventera samtliga stadsdelar i syfte att hitta mer byggbar mark för bostäder.

– Ta fram en modell för planering av bostäder och anpassning av bostadsbeståndet för äldre.

Vi hade inte någon större framgång med förslagen och detsamma gällde vårt förslag om att öka kravet på KBAB till att årligen, i snitt, bygga 200 bostäder. Vi är också öppna för att se över frågan om en eventuell kommunal borgen när det kommer till bostadsproduktion i våra mindre tätorter och vi verkar för en nationell förändring av reglerna för allmännyttiga bostadsbolag som skulle göra det möjligt för dem att bygga i fler lägen. Vi driver även frågan om ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram med större fokus på hur bostadsbristen i Karlstads kommun kan avhjälpas. Socialdemokraterna är positiva till arbetet med byggvisioner för de mindre tätorterna och det är bland annat därför som vi tagit strid emot bergtäkten i Ulvsby. Men det är som med de dubbla markanvisningarna, det är viktigt att det blir verkstad och inte bara planer och visioner.

I vårt handlingsprogram finns det många förslag som vi kommer att lägga under den här mandatperioden. Exempel som är aktuella här är: ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen, utökad kommunal närvaro i de mindre tätorterna, förtätning i befintliga bostadsområden och fler bostäder i våra mindre tätorter, förtätningsstudier i de mindre tätorternas centrum, revidering av äldre detaljplaner för fritidshusbebyggelse för möjliggörande av permanentbostäder.

Vi hoppas naturligtvis få gehör för förslagen men som oppositionsparti finns det ingen garanti. Vi fortsätter gärna diskussionen med er grupp och vi för just nu en dialog med kommunmedborgarna om Karlstads nya översiktsplan för att verkligen fånga upp tidiga önskemål och inspel. Vi har haft ett första möte i Karlstadsrummet och nästa gång kommer vi att vara i Vålberg. Vi som parti finns också representerade med lokala S-föreningar på alla era orter. Stort tack för ert engagemang och arbete. Framtidens Karlstad utformar vi tillsammans!

Linda Larsson (S), kommunalråd i opposition

Anders Tallgren (S), kommunalråd i opposition

Anna Dahlén Gauffin (S), kommunstyrelsen

Christian Norlin (S), kommunstyrelsen och vice ordf. landsbygdsrådet

Kenneth Svensson (S), kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden

Håkan Holm Alteblad (S), vice ordf. stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.