Spiken i Muminkistan?

Insändare
PUBLICERAD:
"Skutberget har varit och är en tillflykt för generationer av Karlstadsbor och kan närmast liknas vid en helig plats."
Foto: Håkan Strandman
Kära kommunledning i Karlstad, nu får ni väl ändå ge er!

De allra flesta av oss karlstadsbor vill inte ha en Muminpark på Skutberget. Att motståndet är kompakt har visats i en opinionsundersökning. Ingenting tyder på att ni lyckats vända opinionen. Ändå fortsätter ni omedgörligt, ihärdigt, envist, trilskt, hårdnackat, styvsint, halsdarrigt, istadigt och varför inte säga tjurskalligt att stå kvar vid er uppfattning.

Just i dagarna har vi fått information om att genom en felaktig uppsägning av arrendedatorena ute på den lilla ön, mitt i det tänkta Muminlandet, är deras kontrakt nu förlängda till sista december 2024. Ska detta bli spiken i muminkistan?

Om ni "gör rätt" nästa gång de kan avhysas och om allt går er väg kommer ett slutgiltigt beslut tas tidigast sommaren 2025. Det betyder att detta är den tidpunkt ni får veta om ni kommer åt den mark som är ett villkor för satsningen. Ur detta följer rent logiskt att parken inte kan börja byggas förrän 2026, för att stå klar runt 2028.

Historien börjar redan idag bli tröttsam. Den ligger som en blöt filt över vår kommun. En filt som dessutom kostar stora pengar. Vet inte hur många miljoner allt redan har kostat, till dags datum. Tio miljoner kronor? I sinom tid lär vi få reda på det.

Mumin kan förvisso stoppas på flera sätt. Detaljplanen är inte ens tagen och att ni mot alla odds ska få Miljödomstolen på er sida gällande strandrätt är i högsta grad tveksamt. Muminföretaget kan förvisso också själv hoppa av. Att ge sig in i ett högriskprojekt med en stor del av befolkningen mot sig, med en konkurs hotande vid horisonten torde inte vara någon företagares hetaste önskan.

Men det bästa vore en politisk lösning. Att alltså just ni kastar in handduken så snart som möjligt. Ni har inget att förlora på en reträtt. Tvärtom. Att fortsätta gatloppet kostar oss alla mer och mer skattepengar. Månad efter månad, år efter år. Och allt handlar inte heller om pengar. Ännu viktigare är hur vår kommunala demokrati urholkas och vår tilltro till den påverkas. Vem vill engagera sig i kommunala frågor, om politikerna ändå gör som de vill?

Ni tycks tro att en Muminpark på Skutberget kommer att innebära så stora intäkter för Karlstads kommun att ni inte ens behöver beräkna och redovisa kostnaderna för oss skattebetalare. Men försök glömma det. Så lätt ska ni inte komma undan. Passa också på att redogöra för vad som ska hända med området under alla kommande år då projektet kommer att ligga nedbäddat i en malpåse. Ska allt förfalla?

Tanken på en förverkligande av Muminpark på Skutberget synes hursomhelst vara nästan död, eller åtminstone befinna sig i en långvarig dvala. Ni verkar leva i en alternativ verklighet där det juridiska och demokratiska är saker man kan strunta i. Det känns otroligt tråkigt om ni fortsätter att driva detta döende projekt vidare.

Fortsätter ni gensträvigt er tilltänkta väg framåt, och om ni mot alla odds kommer att övervinna alla juridisk hinder, så tar det förvisso många år innan spadarna i så fall sätts i marken. Nycklarna till en politisk lösning har ni fortfarande i era händer.

Skutberget har varit och är en tillflykt för generationer av Karlstadsbor och kan närmast liknas vid en helig plats. Försök förstå detta. Det är en pärla och skulle ligga ännu mer rätt i tiden med lite varsam upprustning och utveckling av det som redan finns. Även fler och fler turister efterfrågar idag vila och rekreation i naturnära miljöer.

Bra politiker kan ändra uppfattning. Om skäl föreligger. Och det gör det. Vi skulle alla vinna på om ni vore mindre tondöva och mer lyssnande, resonabla, medgörliga, förtänksamma, framsynta, ekonomiskt förutseende och varför inte säga demokratiska i denna fråga. Så varsågod och tag bort den blöta filten över vår stad.

Janne Ekelöf

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.