Ljuger Strålsäkerhetsmyndigheten?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Gorm, Kallestad
Replik angående elöverkänslighet.

Ewa Lanwald börjar blanda äpplen och päron, sen om det är dimridå eller okunnighet vet jag inte. Jag har inte ordat om risken med strålning med mer än att ingen seriös forskning kunnat påvisa något som talar för att vi ska ta bort WiFi. Det jag opponerar mig emot är att du skriver om ”Elöverkänslighet” som om den vore vetenskapligt bevisad och allmänt vedertagen, vilket är lögn.

Martin Pall som skriver texter av antroposofiskt pseudovetenskapligt slag är knappast en trovärdig källa i sammanhanget. Du kan hitta vetenskapspersoner för allt, men du kan inte hitta trovärdiga resultat för allt. Martin Pall gör reklam för produkter som saknar evidens för att han ”tror” på dom lika mycket som han ”tror” på att 5G strålning är farligt. Foliehattarna i ”strålskyddsstiftelsen” lovprisar 5G appellen för att ett hundratal forskare (och andra konstiga titlar) skrivit under på att ”det kan ju faktiskt finnas en möjlighet att 5G är farligt” vilket inte är bevis för något, alls. Genast så slår foliheattarna på stora trumman och negligerar 99 procent av all annan forskning som talar emot deras sak. Selektivt.

År 2007 (och flera gånger före det) så gjordes en serie blindtester i Storbritannien där ”elöverkänsliga” intalades att de exponerades för den strålning de inte säger sig tåla. Givetvis blev resultatet så spretigt så att det gick att dra säkra slutsatser av detta.

WHO (Världshälsoorganisationen fastställde i en rapport från 2005 att det inte finns några korrelationer mellan exponering av el/strålning och de symtom som ”elöverkänsliga” upplever sig ha. Den slutsatsen drar de ”elöverkänsliga” själva och diagnostiserar därmed sig själva, likt hypokondriker. Den mer korrekta benämningen, enligt WHO är ”idiopatisk miljöintolerans” och man fastställer där att elöverkänslighet är en klart missvisande benämning då detta utgår från att den ”sjukes” egna slutsatser är sanna (Faktablad 296).

Menar Lanwald att WHO och strålsäkerhetsmyndigheten ljuger? Besvara den frågan. Att då som förtroendevald gå ut och dreva mot en kommun som följer en normal utvecklingslinje osar fundamentalism och den får inte stå oemotsagd.

Snälla vakna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.