Bristfälligt stöd i grundskolan

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Angående insändare signerad "Godispåsen".

Det är mycket tråkigt att höra om hur elever med funktionsnedsättning bemöts i sin vardagsmiljö på skolan.

Jag har själv barn med behov av stöd i skolan och vet hur mycket det betyder att få rätt hjälp och stöd av skolan.

Tyvärr blir jag inte särskilt förvånad över det du berättar. Hagfors kommun har stor brist på legitimerade lärare. Det innebär naturligtvis att det kommer att märkas speciellt i dessa situationer när det krävs större kunskap och professionellt bemötande.

Alla elever ska ha rätt till ett värdigt bemötande i skolan. Både av klasskompisar och av lärare. Alla skolor ska arbeta aktivt mot kränkande behandling och mobbing. Det här är helt självklart. Ingen ska behöva gråta av rädsla när de ska till skolan.

Eleven ska få anpassad undervisning så eleven på allra bästa sätt kan ta till sig kunskap. Det gäller att veta vad som är själva problemet för att hitta rätt lösning. Och så krävs det också att skolpersonalen kan bemöta alla elever och föräldrar med empati och förståelse. Ledsna, ilskna och oroliga barn ska också få känna sig välkomna och omtyckta. Inte bara de som gör allt rätt och aldrig kräver något.

Skolpersonal ska inte drivas av eget tyckande och frustration. Det tyder på stort behov av utbildning eller i värsta fall att man kanske inte passar i yrket.

Jag vet tyvärr också att det inte bara är brist på utbildade lärare i kommunen. Det förekommer även mycket anställningar av släkt och vänner – utan utbildning förstås. Vilket förstås gör det än svårare att ha ett professionellt bemötande i känslomässigt mer krävande situationer. Då är det väldigt lätt att klappa varandra på ryggen och inte se att man kan göra saker annorlunda.

Kom ihåg att ni runt eleven alltid kan göra en anmälan till Skolinspektionen.

Utflyttad sen länge

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.