Fröding-sällskapet förvånas över kritik

Insändare
PUBLICERAD:
Gustaf Fröding.
Foto: PRESSENS BILD
Angående Rolf Erik Solheims insändare om Gustaf Fröding.

Gustaf Fröding-sällskapets styrelse har med förvåning tagit del av Rolf Erik Solheims insändare med synpunkter på sällskapets sätt att arbeta. Två ord måste bemötas: Att vi skulle vara ”likgiltiga” vad gäller skaldens livs- och världsåskådning!? Vår omfattande ideella gärning för Gustaf Frödings verk och person under 50 år, bland annat med lika många kvalitativa årsböcker talar ett annat språk.

Att sen det som Solheim behandlar i sin verksamhet, bl. a. esoteriken, mysticismen och den kosmiska världsbilden skulle vara ”ointressant” för styrelsen är också fel. Solheim har beretts tillfälle att framträda såväl i Karlstad som i Göteborg vid sällskapets arrangemang. Likaså var han medverkande i 2016 års årsbok ”Kanhända jag tror att jag vet” med artikeln ”Med Gustaf Fröding i Kosmos - via Arvika”. Att intresset finns visar väl också det faktum att redan 1996 års årsbok handlar just om detta: ”Gustaf Frödings mystik” (i nyutgåva) av professor Olle Holmberg.

Gustaf Fröding-sällskapet uppskattar att det arbetas med Gustaf Fröding på olika sätt, med olika infallsvinklar och på olika håll i landet. Det berikar och ökar på kunskapsmassan. Alltså uppskattas också Rolf Erik Solheims gärning, vilket vi har framfört till honom.

Styrelsen i Gustaf Fröding-sällskapet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.