• idag
  15 aug
  27°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  16 aug
  27°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  17 aug
  27°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  18 aug
  27°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  19 aug
  24°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Delar önskan om bättre tågförbindelser

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT
Region Värmland och Karlstads kommun delar de statliga chefernas önskan om bättre morgon- och kvällsförbindelser mellan Karlstad och Stockholm.

I sin debattartikel 5 mars berättar myndighetschefer och ansvariga för statlig verksamhet i Karlstad om ett informationsmöte som Region Värmland arrangerade i höstas där de fick information om infrastrukturplanerna på kort och lång sikt. Vi vill därför passa på att grova drag återge vad vi berättade då.

Goda förbindelser mellan Värmland och storstäderna Oslo och Stockholm är en mycket viktig del av de förutsättningar som krävs för en god utveckling i regionen. Och en god utveckling är ett av de mest prioriterade målen Region Värmland och Karlstads kommun har.

I samarbetet Tåg i tid samordnar Region Värmland, Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen AB sina önskemål och insatser som rör järnvägstrafiken i Värmland. I det kortare perspektivet, mellan 2018–2025, kommer en rad insatser att ske för att höja kapaciteten på Värmlandsbanan, som är landets mest trafikerade enkelspår.

Det handlar främst om kapacitetshöjande åtgärder genom nya eller förbättrade mötesspår i Skåre, Karlstad C (Pråmkanalen som byggs nu), Välsviken och i Väse. Ett omfattande drift- och underhållsarbete genomförs under perioden då det kommer att bytas spår mellan Kil och Laxå. Karlstad C kommer också att byggas om till ett funktionellt och modernt resecentrum.

Sammantaget ska åtgärderna bland annat leda till bättre pålitlighet och punktlighet och kortare restider mellan Oslo-Karlstad-Stockholm. Samtidigt är vi medvetna om att det sannolikt blir en del störningar under byggtiden, även om vi hoppas och förväntar oss att de begränsas så långt det är möjligt.

I det längre perspektivet arbetar Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med många andra aktörer för att skapa snabba kommunikationer mellan de två huvudstäderna Oslo och Stockholm. En viktig del i det arbetet var en åtgärdsvalsstudie vi genomförde tillsammans med Trafikverket och alla parter längs med sträckan. Den pekar ut viktiga åtgärder på kort och lång sikt och utgör grunden för ett resande mellan Stockholm och Oslo under tre timmar med tåg, till förmån för miljö och regional utveckling – och lägger grunden för ett framtida proaktivt arbete i frågan.

Vi delar de statliga chefernas önskemål om bättre avgångar mellan Karlstad och Stockholm. Störningarna i trafiken mellan städerna beror på många faktorer, varav flera ligger utanför länet, men vi tar ansvar för vår del och arbetar med de insatser som vi i Värmland gemensamt har prioriterat. Det är också av största betydelse att staten förstår vikten av fungerande tågförbindelser och avsätter de medel som krävs.

Stina Höök, ordförande för den regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Per Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.