Besluta om amnesti nu!

Insändare
PUBLICERAD:
"Kvaliteten på gjorda asylutredningar är dessutom mycket varierande, ibland kan de betraktas som hastverk."
Foto: Marcus Ericsson/TT
Jag är god man åt ensamkommande barn, några från Afghanistan några från andra nationer. Dessa barn har fått vänta länge på svar från Migrationsverket.

En av dessa är en ensamkommande från Afghanistan. Han är framåt, initiativrik och engagerad. Han har blivit hanterad på ett omilt sätt av Migrationsverket. Han har nu fått avslag i flera led. Som jag ser det har han bara haft otur.

1. Han är afghan och kan utvisas eftersom Migrationsverket anser att säkerhetsläget i Afghanistan inte är så ansträngt. Flera FN-organisationer menar att Sverige och andra länder inte ska utvisa ensamkommande barn till ett land i krig. Det dör fler människor i Afghanistan än i Syrien men syrierna får stanna kvar.

2. Han har förlorat sin familj efter att talibanerna hotat familjen. Han vet inte om de lever eller var de är.

3. Han har blivit uppskriven i ålder trots att han har bevis på att han var 16 år när han kom till Sverige. Detta har Migrationsverket ignorerat.

4. Han har satsat allt för att lära sig svenska och har bara ett år kvar på gymnasiet. Nu riskerar han att dessa tre år av svensk undervisning går förlorad. Han ville satsa på att bli jurist. Den chansen lär han inte få.

5. Han har blivit ateist eftersom han sett hur religion kan påverka människor negativt, i hans hemland och andra länder med samma problem.

6. Han fick sin asylansökning registrerad först 30/11 2015 trots att han kom till Sverige 24/11 beroende på Migrationsverkets bristande handläggning.

Jag är säker på att det finns många andra asylsökanden som har haft samma otur. Det förefaller som Migrationsverket och regeringen har bestämt sig för att det är helt ok att utvisa afghaner medan andra nationaliteter (från Jemen, Syrien, Eritrea) inte får samma omilda behandling. Kvaliteten på gjorda asylutredningar är dessutom mycket varierande, ibland kan de betraktas som hastverk. Instruktionen för Migrationsverket anger samtidigt att myndigheten skall ha ett enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet. Detta kan starkt ifrågasättas.

Det känns också märkligt att det ska behöva ta så lång tid att behandla asylansökningar. Detta har ju inneburit att många barn tvingats lära sig svenska som de sedan inte har någon nytta av om och när de blir utvisade. Här borde man snarare se denna utbildning som en framtida investering.

Regeringen, med stöd av andra partier, tog dock beslut om att de som studerar ska få en chans att studera klart. Nu gäller det inte alla utan bara de som registrerat sin asylansökan före 24/11 2015. Med tanke på de långa handläggningstiderna och att de som inte omfattas av dessa regler kommer att förlora 3-4 år borde Sverige ha en helt annan ansats.

Jag anser därför det är rimligt att regeringen med andra humana partier beslutar om amnesti för dessa ungdomar.

Förhoppningsfull god man

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.